ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

เห็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เห็ดนางฟ้า คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  0.00
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00  0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
60.00  5.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00  0.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00  0.00
เห็ดหูหนู คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
40.00  10.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  20.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
เห็ดนางฟ้า
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00
 0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
60.00
 5.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00
 0.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
 0.00
เห็ดหูหนู
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
40.00
 10.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 20.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×