ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

มะพร้าว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.50  0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
20.00  0.00
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
22.00  0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
23.00  0.00
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
40.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
มะพร้าวแก่
คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.50
 0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
20.00
 0.00
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
22.00
 0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
23.00
 0.00
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
40.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×