ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

มะนาว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะนาวพันธุ์แป้น คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00  0.00
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00  0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00  0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.50  0.50
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
มะนาวพันธุ์แป้น
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00
 0.00
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00
 0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.50
 0.50

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×