ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ผักชี

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ผักชีไทย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณแมส ตลาดสุรนคร
จ.นครราชสีมา
30.00  0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
45.00  5.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ผักชีไทย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณแมส ตลาดสุรนคร
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
45.00
 5.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×