ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ผักชี

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ผักชีไทย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
50.00  0.00
ตลาดไนท์บาซ่าบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
50.00  10.00
แผงคุณแมส ตลาดสุรนคร
จ.นครราชสีมา
60.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ผักชีไทย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
50.00
 0.00
ตลาดไนท์บาซ่าบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
50.00
 10.00
แผงคุณแมส ตลาดสุรนคร
จ.นครราชสีมา
60.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×