ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

มะนาว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะนาวพันธุ์แป้น คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00  0.00
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00  0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50  0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.00  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00  0.00

มะพร้าว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.50  0.00
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
18.00  0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
20.00  0.00
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
21.00  0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
23.00  0.00

เห็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เห็ดนางฟ้า คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  0.00
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00  0.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00  0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
70.00  0.00
เห็ดหูหนู คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
มะนาวพันธุ์แป้น
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00
 0.00
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00
 0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.00
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00
 0.00
มะพร้าวแก่
คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.50
 0.00
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
18.00
 0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
20.00
 0.00
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
21.00
 0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
23.00
 0.00
เห็ดนางฟ้า
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00
 0.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
 0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
70.00
 0.00
เห็ดหูหนู
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×