ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560

มังคุด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มังคุด เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
120.00  10.00
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
120.00  0.00
มังคุด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
35.00  0.00
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
110.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/04/2560
มังคุด
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
120.00
 10.00
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
120.00
 0.00
มังคุด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
35.00
 0.00
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
110.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×