ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

มะละกอ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
10.00  0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
10.00  0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
10.00  0.00
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
15.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
10.00
 0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
10.00
 0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
10.00
 0.00
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
15.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×