ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560

ทุเรียน

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
80.00  0.00
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
85.00  10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
90.00  0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
90.00  0.00
ทุเรียนหมอนทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
50.00  10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
65.00  0.00
ทุเรียนชะนี เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
30.00  10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
50.00  0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
60.00  0.00
ทุเรียนชะนี คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
20.00  10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
30.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/04/2560
ทุเรียนหมอนทอง
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
80.00
 0.00
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
85.00
 10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
90.00
 0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
90.00
 0.00
ทุเรียนหมอนทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
50.00
 10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
65.00
 0.00
ทุเรียนชะนี
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
30.00
 10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
50.00
 0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
60.00
 0.00
ทุเรียนชะนี
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
20.00
 10.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
30.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×