ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

กล้วย

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50  0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.50  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
7.00  0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00  0.00
กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
37.00  0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
38.00  0.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
38.00  0.00
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
6.00  0.00
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
7.00  0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
8.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
กล้วยหอมทอง
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50
 0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.50
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
กล้วยหอมทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
7.00
 0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00
 0.00
กล้วยไข่
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
37.00
 0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
38.00
 0.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
38.00
 0.00
กล้วยไข่
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
6.00
 0.00
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
7.00
 0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
8.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×