ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

สับปะรด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
9.00  2.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
4.00  1.50
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
8.20  6.20
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
สับปะรดโรงงาน
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
9.00
 2.00
สับปะรดโรงงาน
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
4.00
 1.50
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
8.20
 6.20

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×