ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

สับปะรด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.10  0.10
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.00  6.20
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
สับปะรดโรงงาน
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.10
 0.10
สับปะรดโรงงาน
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.00
 6.20

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×