ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

สับปะรด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.10  0.10
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.00  6.20

กล้วย

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
11.50  0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
12.50  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
8.00  0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00  0.00
กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
35.00  0.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
35.00  0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
35.00  0.00
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
7.00  0.00
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
8.00  0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
13.00  0.00

มะละกอ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
14.00  0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
14.00  0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
15.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
สับปะรดโรงงาน
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.10
 0.10
สับปะรดโรงงาน
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.00
 6.20
กล้วยหอมทอง
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
11.50
 0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
12.50
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
กล้วยหอมทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
8.00
 0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00
 0.00
กล้วยไข่
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
35.00
 0.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
35.00
 0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
35.00
 0.00
กล้วยไข่
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
7.00
 0.00
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
8.00
 0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
13.00
 0.00
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
14.00
 0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
14.00
 0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
15.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×