ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90  0.20
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90  0.00
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
3.00  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00  0.20
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00  0.30
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20  0.00
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.60  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.60  0.10
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70  0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70  0.20
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.80  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90  0.30
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.40  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50  0.40
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.50  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60  0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.60  0.30
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ไข่ไก่
เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90
 0.20
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90
 0.00
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
3.00
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00
 0.20
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
 0.30
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20
 0.00
ไข่ไก่
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.60
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.60
 0.10
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70
 0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70
 0.20
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.80
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90
 0.30
ไข่ไก่
เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.40
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50
 0.40
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.50
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60
 0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.60
 0.30

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×