ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.70  0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.10  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.20  0.30
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50  0.50
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.50  0.00
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.50  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00  0.20
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20  0.60
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
1.90  0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.30  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.70  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.80  0.50
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ไข่ไก่
เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.70
 0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.10
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.20
 0.30
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
 0.50
ไข่ไก่
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.50
 0.00
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.50
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
 0.20
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20
 0.60
ไข่ไก่
เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
1.90
 0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.30
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.70
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.80
 0.50

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×