ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

เป็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
40.00  20.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00  0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
60.00  5.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00  0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00  0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
78.00  13.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
เป็ดเนื้อ
เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
40.00
 20.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
60.00
 5.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00
 0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
78.00
 13.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×