ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

สุกร

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00  0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
57.00  0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00  0.00
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
57.00  0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
59.00  4.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00  0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
สุกรขุน
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
57.00
 0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00
 0.00
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
57.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
59.00
 4.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×