ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

สุกร

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
52.00  0.00
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00  0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
55.00  4.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
56.00  0.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
58.00  0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00  0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
58.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
สุกรขุน
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
52.00
 0.00
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
55.00
 4.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
56.00
 0.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
58.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
 0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
58.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×