ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

สุกร

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00  0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
57.00  0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00  0.00
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
57.00  0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
59.00  4.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00  0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00  0.00

ไก่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00  0.00
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00  2.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
40.00  5.00

เป็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
40.00  20.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00  0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
60.00  5.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00  0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00  0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
78.00  13.00

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.70  0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.10  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
สุกรขุน
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
57.00
 0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00
 0.00
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
57.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
59.00
 4.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
 0.00
ไก่เนื้อ
ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
 0.00
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
 2.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
40.00
 5.00
เป็ดเนื้อ
เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
40.00
 20.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
60.00
 5.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00
 0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
78.00
 13.00
ไข่ไก่
เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.70
 0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.10
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×