ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ข้าวเปลือกเหนียว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกเหนียว กข6 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,160.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
9,160.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00  0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
11,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
11,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,300.00  0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00  0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,160.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
9,160.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00
 0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
11,000.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
11,000.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,300.00
 0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00
 0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×