ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,400.00  200.00
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,400.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
6,800.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00  0.00
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
7,300.00  0.00
โรงสีภิญโญพานิช
จ.ปทุมธานี
7,600.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,400.00
 200.00
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,400.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
6,800.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00
 0.00
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
7,300.00
 0.00
โรงสีภิญโญพานิช
จ.ปทุมธานี
7,600.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×