ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

เห็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เห็ดนางฟ้า คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00  0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
60.00  5.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00  0.00
เห็ดหูหนู คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
40.00  10.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  20.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00

หน่อไม้ฝรั่ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หน่อไม้ฝรั่ง เกรด A ดอกตูม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
90.00  0.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
90.00  0.00
หน่อไม้ฝรั่ง ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
20.00  5.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
20.00  5.00

หอมแดง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หอมแดง มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
30.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
30.00  0.00
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
35.00  0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
35.00  0.00
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00

กระเทียม

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กระเทียมไทย มัดจุกแห้งคละ
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
120.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
120.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
เห็ดนางฟ้า
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00
 0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
60.00
 5.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
 0.00
เห็ดหูหนู
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
40.00
 10.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 20.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง
เกรด A ดอกตูม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
90.00
 0.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
90.00
 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง
ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
20.00
 5.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
20.00
 5.00
หอมแดง
มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
30.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
30.00
 0.00
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
35.00
 0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
35.00
 0.00
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00
กระเทียมไทย
มัดจุกแห้งคละ
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
120.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
120.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×