ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

มะละกอ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
15.00  0.00

มังคุด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มังคุด เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
120.00  0.00
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
130.00  0.00
ล้งคุณประสิทธฺ์
จ.จันทบุรี
130.00  0.00
มังคุด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
30.00  0.00
ล้งคุณประสิทธฺ์
จ.จันทบุรี
110.00  0.00
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
110.00  0.00

มะนาว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะนาวพันธุ์แป้น คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00  0.00
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00  0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00  0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.50  0.50

มะพร้าว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.50  0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
20.00  0.00
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
22.00  0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
23.00  0.00
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
40.00  0.00

เห็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เห็ดนางฟ้า คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
15.00
 0.00
มังคุด
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
120.00
 0.00
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
130.00
 0.00
ล้งคุณประสิทธฺ์
จ.จันทบุรี
130.00
 0.00
มังคุด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
30.00
 0.00
ล้งคุณประสิทธฺ์
จ.จันทบุรี
110.00
 0.00
ล้งอรสาคมบาง
จ.จันทบุรี
110.00
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00
 0.00
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00
 0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.50
 0.50
มะพร้าวแก่
คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
17.50
 0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
20.00
 0.00
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
22.00
 0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
23.00
 0.00
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
40.00
 0.00
เห็ดนางฟ้า
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×