ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

กล้วย

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
38.00  0.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
38.00  0.00
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
6.00  0.00
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
7.00  0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
8.00  0.00

ทุเรียน

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
80.00  0.00
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
80.00  0.00
ล้งคุณประสิทธฺ์
จ.จันทบุรี
80.00  0.00
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
85.00  0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
90.00  0.00
ทุเรียนหมอนทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
50.00  0.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
60.00  0.00
ทุเรียนชะนี เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
45.00  0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
60.00  0.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
70.00  0.00
ทุเรียนชะนี คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
30.00  0.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
50.00  0.00

มะละกอ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
10.00  0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
10.00  0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
10.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
กล้วยไข่
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
38.00
 0.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
38.00
 0.00
กล้วยไข่
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
6.00
 0.00
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
7.00
 0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
8.00
 0.00
ทุเรียนหมอนทอง
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
80.00
 0.00
ล้งซินฮั้ว
จ.จันทบุรี
80.00
 0.00
ล้งคุณประสิทธฺ์
จ.จันทบุรี
80.00
 0.00
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
85.00
 0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
90.00
 0.00
ทุเรียนหมอนทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
50.00
 0.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
60.00
 0.00
ทุเรียนชะนี
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
45.00
 0.00
ล้งเจ้ฝนหนองสีงา
จ.จันทบุรี
60.00
 0.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
70.00
 0.00
ทุเรียนชะนี
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณอิ๊ก
จ.ชุมพร
30.00
 0.00
เจ้ตา-หมา_ตลาดเนินสูง
จ.จันทบุรี
50.00
 0.00
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
10.00
 0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
10.00
 0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
10.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×