ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20  0.60
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
1.90  0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.30  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.70  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.80  0.50

สับปะรด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
9.00  2.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
4.00  1.50
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
8.20  6.20

กล้วย

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50  0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.50  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00  0.00
กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
7.00  0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00  0.00
กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
37.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ไข่ไก่
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20
 0.60
ไข่ไก่
เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
1.90
 0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.30
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.70
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.80
 0.50
สับปะรดโรงงาน
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
9.00
 2.00
สับปะรดโรงงาน
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
4.00
 1.50
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
8.20
 6.20
กล้วยหอมทอง
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50
 0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.50
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
กล้วยหอมทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
7.00
 0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00
 0.00
กล้วยไข่
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
37.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×