ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ไก่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00  0.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
40.00  5.00
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00  2.00

เป็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
40.00  20.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00  0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00  0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
60.00  5.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00  0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
78.00  13.00

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.70  0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.10  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.20  0.30
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50  0.50
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.50  0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.50  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00  0.20
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ไก่เนื้อ
ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
 0.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
40.00
 5.00
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
 2.00
เป็ดเนื้อ
เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
40.00
 20.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00
 0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
60.00
 5.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00
 0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
78.00
 13.00
ไข่ไก่
เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.70
 0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.10
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.20
 0.30
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
 0.50
ไข่ไก่
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.50
 0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.50
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
 0.20

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×