ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

กุ้ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
183.00  0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
183.00  0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
185.00  0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
170.00  0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
170.00  0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
170.00  0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
170.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
172.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
172.00  0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
172.00  0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
180.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
183.00
 0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
183.00
 0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
185.00
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
170.00
 0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
170.00
 0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
170.00
 0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
170.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
172.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
172.00
 0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
172.00
 0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
180.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×