ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ดาวเรือง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.60  0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.00  0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.40  0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.80  0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.30  0.10
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.60  0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.20  0.05
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.30  0.00

มะลิ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
200.00  100.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
330.00  250.00
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
330.00  70.00

ดอกรัก

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ดอกรักสีขาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
50.00  0.00

เบญจมาศ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เบญจมาศไม้ตัดดอก คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ร้านแอ็ด เจียมนวย
จ.นครราชสีมา
80.00  0.00
สวนเบญจมาศป้าจิต
จ.นครราชสีมา
80.00  0.00

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  3.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  3.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.60
 0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.00
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.40
 0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.80
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.30
 0.10
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.60
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.20
 0.05
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.30
 0.00
มะลิร้อยมาลัย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
200.00
 100.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
330.00
 250.00
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
330.00
 70.00
ดอกรักสีขาว
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
50.00
 0.00
เบญจมาศไม้ตัดดอก
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ร้านแอ็ด เจียมนวย
จ.นครราชสีมา
80.00
 0.00
สวนเบญจมาศป้าจิต
จ.นครราชสีมา
80.00
 0.00
ปลาดุก
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 3.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 3.00
ปลาดุก
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×