ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

หอมแดง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หอมแดง มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
50.00  0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
50.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
50.00  0.00

กระเทียม

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กระเทียมไทย มัดจุกแห้งคละ
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
140.00  0.00
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
140.00  0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
145.00  0.00
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
150.00  0.00
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
150.00  0.00

ถั่วฝักยาว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ถั่วฝักยาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
10.00  0.00
ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
25.00  0.00

ข้าวโพดฝักอ่อน

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวโพดฝักอ่อน ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตร
จ.กาญจนบุรี
10.00  0.00
กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนคุณเบญจมาศ
จ.กาญจนบุรี
10.00  0.00

ผักชี

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ผักชีไทย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แผงคุณแมส ตลาดสุรนคร
จ.นครราชสีมา
30.00  0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
40.00  25.00

ข้าวโพด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
5.70  0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
5.80  0.00
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00  0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.00  0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
6.20  0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
6.40  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
หอมแดง
มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
50.00
 0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
50.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
50.00
 0.00
กระเทียมไทย
มัดจุกแห้งคละ
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
140.00
 0.00
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
140.00
 0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
145.00
 0.00
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
150.00
 0.00
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
150.00
 0.00
ถั่วฝักยาว
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
10.00
 0.00
ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
25.00
 0.00
ข้าวโพดฝักอ่อน
ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตร
จ.กาญจนบุรี
10.00
 0.00
กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนคุณเบญจมาศ
จ.กาญจนบุรี
10.00
 0.00
ผักชีไทย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แผงคุณแมส ตลาดสุรนคร
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
40.00
 25.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
5.70
 0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
5.80
 0.00
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00
 0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
6.20
 0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
6.40
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×