ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

มะพร้าว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
21.00  0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
24.00  0.00

เห็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เห็ดนางฟ้า คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  0.00
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00  0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00  0.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00  0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
70.00  0.00
เห็ดหูหนู คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00  0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
50.00  0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00  0.00

หน่อไม้ฝรั่ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หน่อไม้ฝรั่ง เกรด A ดอกตูม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
90.00  0.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
90.00  0.00
หน่อไม้ฝรั่ง ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
20.00  0.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
20.00  0.00

หอมแดง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หอมแดง มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
50.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
มะพร้าวแก่
คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
21.00
 0.00
บจ.ยูเจริญ
จ.ชุมพร
24.00
 0.00
เห็ดนางฟ้า
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สวนเห็ดดอกลำดวน
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00
สมบูรณ์ฟาร์ม
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
สวนเห็ดตระการ
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
60.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
60.00
 0.00
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
 0.00
ประสิทธิ์ฟาร์มเห็ด
จ.สุรินทร์
70.00
 0.00
เห็ดหูหนู
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดคุณธีระเดช
จ.สงขลา
50.00
 0.00
ฟาร์มเห็ดสมสิน
จ.สงขลา
60.00
 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง
เกรด A ดอกตูม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
90.00
 0.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
90.00
 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง
ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
20.00
 0.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
หอมแดง
มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×