ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

กล้วย

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
8.00  0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00  0.00
กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
38.00  0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
38.00  2.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
40.00  0.00
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
10.00  0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
10.00  0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
13.00  1.00

มะละกอ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
13.00  0.00
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
14.00  0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
15.00  0.00
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
15.00  0.00

มะนาว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะนาวพันธุ์แป้น คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00  0.00
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00  0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50  0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.00  0.50
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00  0.00

มะพร้าว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
18.00  0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
18.00  0.00
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
18.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
กล้วยหอมทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
8.00
 0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
10.00
 0.00
กล้วยไข่
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
38.00
 0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
38.00
 2.00
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
40.00
 0.00
กล้วยไข่
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ล้งคุณประจวบ
จ.จันทบุรี
10.00
 0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
10.00
 0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
13.00
 1.00
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
13.00
 0.00
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
14.00
 0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
15.00
 0.00
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
15.00
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
สวนมะนาวแป้นศรีสะเกษพ่อบุญทอง
จ.ศรีสะเกษ
1.00
 0.00
ไร่มะนาวแป้นชลธี
จ.อุบลราชธานี
1.00
 0.00
สวนมะนาวเมืองศรี
จ.ศรีสะเกษ
1.50
 0.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
2.00
 0.50
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
2.00
 0.00
มะพร้าวแก่
คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ลูก)
ลานรับซื้อครูมร
จ.ชุมพร
18.00
 0.00
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
18.00
 0.00
โรงงานเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
18.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×