ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90  0.00
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.40  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50  0.20
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.60  0.20
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.60  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.80  0.00

สับปะรด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
7.00  2.00
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.20  0.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.00  6.20
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
2.50  1.50

กล้วย

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
12.50  0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.50  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00  0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00  0.00
กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00  0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
ไข่ไก่
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.90
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90
 0.00
ไข่ไก่
เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.40
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.50
 0.20
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.60
 0.20
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.60
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.60
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.80
 0.00
สับปะรดโรงงาน
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
7.00
 2.00
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.20
 0.00
สับปะรดโรงงาน
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.00
 6.20
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
2.50
 1.50
กล้วยหอมทอง
เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
12.50
 0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.50
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
 0.00
กล้วยหอมทอง
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
5.00
 0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
5.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×