ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

สุกร

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
58.00  0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00  0.00

ไก่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00  0.00

เป็ด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
58.00  0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00  2.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
60.00  2.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
65.00  13.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00  0.00

ไข่

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90  0.10
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90  0.00
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
3.00  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00  0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00  0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20  0.00
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง) เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.60  0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.60  0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70  0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70  0.10
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.80  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
สุกรขุน
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
58.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
 0.00
ไก่เนื้อ
ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
 0.00
เป็ดเนื้อ
เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
58.00
 0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
 2.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
60.00
 2.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
65.00
 13.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00
 0.00
ไข่ไก่
เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.90
 0.10
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.90
 0.00
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
3.00
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
3.00
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
 0.00
ปรีชาฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20
 0.00
ไข่ไก่
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ฟอง)
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.60
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.60
 0.00
ร้านยู่สูงไข่สด สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2.70
 0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
2.70
 0.10
ร้านทูอินวัน
จ.สงขลา
2.80
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×