ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

กุ้ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
220.00  0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
230.00  0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
205.00  0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
205.00  0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
205.00  0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
205.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
208.00  1.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
208.00  1.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
208.00  1.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
225.00  5.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
220.00
 0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
230.00
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
205.00
 0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
205.00
 0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
205.00
 0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
205.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
208.00
 1.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
208.00
 1.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
208.00
 1.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
225.00
 5.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×