ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

ดาวเรือง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.20  0.00
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.20  0.00

มะลิ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
160.00  60.00

เบญจมาศ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เบญจมาศไม้ตัดดอก คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สวนเบญจมาศป้าจิต
จ.นครราชสีมา
80.00  0.00
ร้านแอ็ด เจียมนวย
จ.นครราชสีมา
80.00  0.00

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
28.00  3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
33.00  2.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  5.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00  5.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00  5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  0.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
25.00  3.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  5.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 21/03/2560
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.20
 0.00
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.20
 0.00
มะลิร้อยมาลัย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
160.00
 60.00
เบญจมาศไม้ตัดดอก
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สวนเบญจมาศป้าจิต
จ.นครราชสีมา
80.00
 0.00
ร้านแอ็ด เจียมนวย
จ.นครราชสีมา
80.00
 0.00
ปลาดุก
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
28.00
 3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
33.00
 2.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
ปลาดุก
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
 5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 0.00
ปลาดุก
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
25.00
 3.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 5.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×