อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
8,250.00  750.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,000.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
9,000.00  1,000.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,000.00  300.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,000.00  1,000.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,000.00  700.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
9,300.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,500.00  500.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,500.00  400.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,800.00  800.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
6,400.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
6,700.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00  0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,000.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
6,300.00  0.00
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
6,300.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 26/10/2559
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
8,250.00
 750.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,000.00
 0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
9,000.00
 1,000.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,000.00
 300.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,000.00
 1,000.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,000.00
 700.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
9,300.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,500.00
 500.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,500.00
 400.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,500.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,800.00
 800.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
6,400.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
6,700.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00
 0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,000.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
6,300.00
 0.00
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
6,300.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×