อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
10,000.00  0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น(1995)
จ.ขอนแก่น
10,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,300.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,410.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,500.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,500.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,500.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,700.00  0.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
10,750.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
11,000.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
11,000.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
11,000.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
11,500.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
11,500.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีโชคบุญมาก
จ.แพร่
9,500.00  0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,000.00  1,000.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 30/08/2559
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,000.00
 0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
10,000.00
 0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น(1995)
จ.ขอนแก่น
10,000.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,300.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,410.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,500.00
 0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,500.00
 0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,500.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,700.00
 0.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
10,750.00
 0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
11,000.00
 0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
11,000.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
11,000.00
 0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,000.00
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
11,500.00
 0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
11,500.00
 0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีโชคบุญมาก
จ.แพร่
9,500.00
 0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00
 0.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,000.00
 1,000.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×