ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,330.00  330.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,500.00  300.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00  0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
13,500.00  100.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
13,580.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,600.00  100.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,600.00  200.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
13,660.00  330.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,700.00  100.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,700.00  100.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,700.00  100.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,700.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
13,800.00  100.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
13,800.00  100.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,800.00  100.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
13,900.00  100.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
13,900.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
13,900.00  100.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
13,900.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 72