อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ศรีพุทธาพืชผล
จ.ขอนแก่น
12,500.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
12,500.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
12,500.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
13,000.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,300.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,300.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,333.00  0.00
โรงสีชัยรุ่งเรือง
จ.บุรีรัมย์
13,400.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,400.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
13,400.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,500.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,500.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,500.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
13,600.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
14,000.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีโชคบุญมาก
จ.แพร่
11,000.00  0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
12,000.00  0.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,500.00  0.00
โรงสีข้าวเชียงใหม่พลสุริยะ
จ.เชียงใหม่
12,800.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 41

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×