ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,900.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
13,900.00  0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
13,900.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
14,000.00  0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
14,000.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
14,100.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
14,100.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
14,160.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
14,500.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
14,500.00  0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
14,900.00  0.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
15,000.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
16,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 80