ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
12,150.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
12,750.00  0.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
12,750.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
12,910.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,000.00  0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
13,800.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,900.00  0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
13,900.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
13,900.00  0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
13,900.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
14,000.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
14,000.00  0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
16,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 80