อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,800.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
10,000.00  0.00
สกก.เกษตรสมบรูณ์
จ.ชัยภูมิ
10,500.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
10,500.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,500.00  0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น 1995
จ.ขอนแก่น
10,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,500.00  0.00
สกก.ศรีกันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
10,500.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00  2,500.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
10,500.00  500.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,500.00  1,160.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
11,000.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,000.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
11,000.00  500.00
สกก.กุดข้าวปุ้น
จ.อุบลราชธานี
11,160.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
11,250.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
11,350.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
11,660.00  340.00
สกก.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร
12,000.00  0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×