อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
สกก.ศรีกันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
9,500.00  0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น 1995
จ.ขอนแก่น
10,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,800.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,000.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
11,550.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
11,600.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,670.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
11,750.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,300.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,300.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
13,400.00  0.00
โรงสีชัยรุ่งเรือง
จ.บุรีรัมย์
13,400.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,400.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,500.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,500.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,500.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
13,500.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
13,000.00  0.00
โรงสีข้าวเชียงใหม่พลสุริยะ
จ.เชียงใหม่
13,500.00  1,000.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
13,500.00  0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×