ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,330.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  200.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,900.00  100.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
14,000.00  0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
14,000.00  0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
14,000.00  0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
14,100.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
14,100.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
14,100.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
14,100.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
14,500.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
14,500.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
16,000.00  0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
16,000.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
11,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 80