อีเมล
รหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2558

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ศรีพุทธาพืชผล
จ.ขอนแก่น
12,000.00  0.00
สกก.ศรีกันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
12,500.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
12,950.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,000.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
13,000.00  0.00
สกก.ปราสาท
จ.สุรินทร์
13,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,500.00  0.00
โรงสีชัยรุ่งเรือง
จ.บุรีรัมย์
13,500.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,750.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,800.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,800.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
13,900.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
14,000.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
14,000.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,300.00  700.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 41