ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,900.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,900.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
13,900.00  0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
13,900.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,900.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
14,000.00  0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
14,000.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
14,000.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
14,160.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
14,500.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
14,500.00  0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
14,900.00  0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
15,000.00  0.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
15,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 80