อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,800.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
10,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,300.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,430.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,500.00  0.00
สกก.เกษตรสมบรูณ์
จ.ชัยภูมิ
10,500.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
10,500.00  0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น 1995
จ.ขอนแก่น
10,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,500.00  0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,500.00  0.00
โรงสีข้าวทองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
10,500.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,500.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,830.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
10,850.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
11,000.00  0.00
สกก.กุดข้าวปุ้น
จ.อุบลราชธานี
11,000.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
11,000.00  0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×