อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ศรีพุทธาพืชผล
จ.ขอนแก่น
12,000.00  0.00
สกก.ปราสาท
จ.สุรินทร์
12,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
12,000.00  0.00
สกก.ศรีกันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
12,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
12,200.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
12,500.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
12,500.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
12,800.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,200.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,300.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
13,300.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,300.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,400.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,400.00  0.00
โรงสีชัยรุ่งเรือง
จ.บุรีรัมย์
13,400.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
13,400.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,500.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
12,000.00  0.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,000.00  500.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 42

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×