ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2560

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
8,500.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,000.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,000.00  0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
9,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,000.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,000.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,250.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
7,000.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00  0.00
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
7,300.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,600.00  100.00
ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00  0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,800.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,300.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 17/01/2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
8,500.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,000.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,000.00
 0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
9,000.00
 0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00
 0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,000.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,000.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,000.00
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00
 0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,000.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,250.00
 0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00
 0.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
7,000.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00
 0.00
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
7,300.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,600.00
 100.00
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00
 0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,800.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,300.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×