อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,500.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,800.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,000.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
10,000.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,000.00  410.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
10,050.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,410.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,500.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,800.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
7,500.00  0.00
โรงสียงไพบูลย์
จ.ฉะเชิงเทรา
7,500.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
8,000.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
9,200.00  0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
6,500.00  0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,800.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 29/09/2559
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,500.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,500.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,800.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,000.00
 0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
10,000.00
 0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
10,000.00
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,000.00
 410.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
10,050.00
 0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,410.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,500.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,800.00
 0.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
7,500.00
 0.00
โรงสียงไพบูลย์
จ.ฉะเชิงเทรา
7,500.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
8,000.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
9,200.00
 0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
6,500.00
 0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
6,800.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×