อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
8,500.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
8,500.00  0.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
8,650.00  1,000.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,000.00  0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
9,000.00  500.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,330.00  670.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,500.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,500.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,410.00  1,250.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,500.00  1,500.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
6,800.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00  0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
7,000.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,100.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,400.00  0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,200.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญญา
จ.ราชบุรี
6,500.00  0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 9/12/2559
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
8,500.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
8,500.00
 0.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
8,650.00
 1,000.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,000.00
 0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
9,000.00
 500.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,330.00
 670.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,500.00
 0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,500.00
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,410.00
 1,250.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,500.00
 1,500.00
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
6,800.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
7,000.00
 0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
7,000.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,100.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
7,400.00
 0.00
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสียั่งยืนธัญญกิจ
จ.กำแพงเพชร
6,200.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญญา
จ.ราชบุรี
6,500.00
 0.00
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×