ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
11,000.00  1,250.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
12,500.00  0.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
12,500.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
12,750.00  0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
13,800.00  100.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,900.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
13,900.00  0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
13,900.00  0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
13,900.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00  0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
14,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
14,000.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
14,000.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
16,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 80