อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,500.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,700.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
10,700.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,830.00  0.00
สกก.กุดข้าวปุ้น
จ.อุบลราชธานี
10,830.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,830.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
11,500.00  0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น 1995
จ.ขอนแก่น
12,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,000.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
13,000.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
13,200.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,200.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,200.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,300.00  0.00
โรงสีชัยรุ่งเรือง
จ.บุรีรัมย์
13,300.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,300.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,300.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีโชคบุญมาก
จ.แพร่
11,000.00  0.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
11,500.00  0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×