ดนตรี

Yaan (ญาณ) : Manasuna Yaman @MOCA Bangkok

รักบ้านเกิด 2045 2015-09-16

ชวลิต เสาวภาคย์พงศ์ชัย (guitar)
นพรุจ สัจวรรณ (zitar)
ขจรศักดิ์ ใจคง (percussion)
นฤพนธ์ ช่างเจริญ (didgeridoo)
https://www.facebook.com/yaanworldmusic/
สถานที่ MOCA Bangkok พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×