ดนตรี

การพัฒนาซออู้ในยุคปัจจุบันโดย อ.พลวิทย์ โอภาพันธุ์

รักบ้านเกิด 1127 2015-05-28

อ.พลวิทย์ โอภาพันธุ์ 
อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่รับผิดชอบ: Saxophone / Music Theory and Composition

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×