ดนตรี

เพลง "สุดสงวน"

รักบ้านเกิด 1240 2015-05-28

เดี่ยวซออู้ เพลงสุดสงวน ๓ ชั้น
ทางเพลง : อาจารย์นิติธร หิรัญหาญกล้า
เป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญ มีท่อนเดียว ไม่ระบุแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ตั้งแต­่แรกเริ่ม แต่นายมนตรี ตราโมทได้ให้คำสันนิษฐานไว้ถึงเพลงสุดสงวน ๓ ชั้นนี้ว่าอาจถูกประพันธ์ขึ้นมาโดยมาอาศัย­เพลง ๒ ชั้นใดๆ ทั้งสิ้น
บรรเลงโดย นริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ (ซออู้)

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×