ดนตรี

การเป่าแคนแบบ improvisation ด้นสด โดย อ้นแคนเขียว

รักบ้านเกิด 911 2015-04-24

อ้น แคนเขียว หรือ พงศพร อุปนิ ผู้ทีมีฝีมือการเป่าแคนที่จัดจ้านโชว์การ­ป่าแบบด้นสด ด้วยจินตนาการทางเสียงเพลงในวิถีของแคน

ด้นสด หมายถึง การขับร้องจากคำร้องที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาประกอบให้เข้ากับทำนองเพลงที่กำลังดำเนินอยู่ในทันที  โดยจากการคิดขึ้นมาจากจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ของนักดนตรี  โดยมิได้บรรเลงมาจากบทเพลงที่จดจำมาหรืออ่านตามบทร้องที่มีอยู่แต่ประการใด  ลักษณะการเล่นแบบด้นสดนี้จึงแสดงถึงการใช้ปฏิภาณภาณไหวพริบของผู้บรรเลงได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเสียงที่ออกมานั้นจะต้องเป็นเสียงที่แต่งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามหลักคีตลักษณ์ของบทเพลง  ดังนั้นการด้นสดจึงเป็นศิลปะทางด้านดนตรีชั้นสูง  หากนักดนตรีคนใดสามารถด้นสดได้เก่งก็จะได้รับการยกย่องจากนักดนตรีด้วยกันเป็นอย่างดี

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×