ดนตรี

เพลงล่องน่าน

รักบ้านเกิด 850 2015-05-11

ล่องน่าน เป็นเพลงที่บรรเลงกันแพร่หลายในเขตล้านนาตอนล่างในแถบจังหวัดน่าน แพร่ และลำปางบางส่วนใช้เป็นเพลงประกอบการขับซอ

บรรเลงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิปิกร มาแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม      

การบรรเลงพิณเปี๊ยะ 2 สาย ในเพลงล่องน่าน       

สถานที่ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×