ดนตรี

เพลงพร้าวไกว๋ใบออกเพลงมวย

รักบ้านเกิด 947 2015-05-11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิปิกร มาแก้ว และนางรำ
กับการบรรเลงพิณเปี๊ยะ 2 สาย ในเพลงไกว๋ใบออกเพลงมวย
สถานที่ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

      สำหรับ พร้าวไกว๋ใบ เป็นเพลงที่แต่งโดย อาจารย์รักเกียรติ ปัญญายศ  อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเพลงประกอบการแสดงชุดฟ้อนวี (ระบำพัด) ซึ่งประดิษฐ์ โดยครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ  จึงเรียกกันติดปากว่า เพลงฟ้อนวี

      เพลงพร้าวไก๋วใบนี้ ผู้แต่งได้ใช้ทำนองเพลงพื้นเมืองหลายๆ เพลง เช่น ปราสาทไหว  ตั้งเชียงใหม่ ฯลฯ  มาผสมผสานโดยใช้หลักการประพันธ์เพลงแบบดนตรีไทย  ซึ่งทำให้เพลงพร้าวไก๋วใบ  เป็นเพลงที่มีจังหวะหลากหลาย  โดยมีจังหวะช้า (สองชั้น) ในช่วงแรก และจังหวะรวดเร็ว (ชั้นเดียว)  ในช่วงหลัง จึงถือได้ว่าเพลงพร้าวไก๋วใบ  เป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของเพลงพื้นเมือง ที่นำเอาหลักการทางดนตรีมาใช้  โดยยังคงสำเนียงและเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นเมืองไว้อย่างครบถ้วน  เพลงพร้าวไก๋วใบจึงเป็นเพลงที่น่าสนใจอีกเพลงหนึ่ง                                                                     รายการอ้างอิง (ภานุทัต อภิชนาธง.  โน๊ตเพลงพื้นบ้านล้านนา.  เชียงใหม่ :ชมรมดนตรีพื้นเมือง เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาดนตรีพื้นเมือง วัดลอยเคราะห์)

    มวย เป็นเพลงบรรเลงประกอบการชกมวยซึ่งจะใช้ดนตรีวงเต่งถิ้งบรรเลง เพราะเสียงดังและมีจังหวะเร้าใจ ในล้านนามักเรียกว่า เพลงลูกกุย (อ่าน ลูกกุย) ซึ่งแปลว่ากำปั้น เพลงมวยแบ่งเป็นสองท่อน ท่อนแรก จังหวะช้าสำหรับบรรเลงขณะที่นักมวยไหว้ครู ท่อนที่สูงจังหวะเร็วขึ้นขณะที่นักมวยชกกัน เพลงนี้นอกจากจะใช้บรรเลงประกอบการชกมวยแล้วยังนินมบรรเลงประกอบการฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนหอกอีกด้วย (สนั่น ธรรมธิ,2542 : 3310)

 

วิดีโอที่คล้ายกัน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×