ดนตรี
สัมภาษณ์กูรู

แนะนำเครื่องดนตรีโบราณviola da gambaโดย อ.คมธรรม ดำรงเจริญ

รักบ้านเกิด   294 2015-09-25

ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ  Komtham Domrongchareon อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัย­ศิลปากร วิชาที่รับผิดชอบ: History of Music / Music Theory / Principles of Research / Seminar

การพัฒนาซออู้ในยุคปัจจุบันโดย อ.พลวิทย์ โอภาพันธุ์
 302

อ.พลวิทย์ โอภาพันธุ์  อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาที่รับผิดชอบ: Saxophone / Music Theory and Composition

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×