กามา

: ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

KAMA, Bronze, cm
2017-04-10
348

     หากได้ยินความต่างๆนานาถึงโลกียธรรม ธรรมแห่งผู้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง  ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแต่ยังยึดอยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราครอบครองเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายที่เราควบคุมได้ ก็มิใช่ของเราที่แท้จริง ทุกสิ่งเกิดและดับสิ้นไปเป็นธุลี บนโลกนี้จึงมีไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ ดั่งคำพระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่มีสิ่งใดเที่ยง สังขารก็เช่นกัน  การไม่ยึดติด ไม่ครอบครอง ไม่ผูกพันจะทำให้เราไม่ตกในห้วงของความทุกข์

     ประติมากรรมสำริดชิ้นใหญ่มหึมา ร่างกำยำดั่งอสูรกายแห่งกามภพ โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ แสดงออกถึงสัญชาติญาณมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสมบูรณ์ให้ชีวิต ล้วนแสวงหาไขว่คว้าทุกสิ่งอันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ  กายและจิตของมนุษย์จึงถูกครอบงำไปด้วย กิเลส ตัณหา ราคะ ความอยากได้อยากมีที่ไร้ขอบเขต กามามีใบหน้าเป็นมนุษย์ รูปพรรณสง่างดงาม มีปัญญาเฉียบแหลมเฉกเช่นก้นหอยที่แหลมคมอยู่ด้านบนศีรษะ ปทุมชูก้านเบ่งบานสวยงาม แทนสัญลักษณ์แห่งการเคารพบูชา เพียบพร้อมด้วยปีกทรงพลังอำนาจแห่งการโบยบินอย่างอิสรเสรี ปลายหางเป็นอสรพิษร้ายคอยละแวดระวังภัย อีกทั้งมีบริวารเกาะสอยห้อยตามเป็นดั่งสมุน ภายในกายมีอวัยวะเพศหญิงและเพศชายรวมกันร่างเดียว เท้าช่วงล่างมีลักษณะของสัตว์ ๔ เท้า ที่มีกงเล็บแหลมคม ดังความข้างต้นที่กล่าวว่านั้นทั้งหมดคือความต้องการที่ไร้ที่สิ้นสุด จินตนาการความอยากได้อยากมี กามาเป็นตัวแทนตัวกิเลสที่สถิตในใจมนุษย์ มีมากหรือน้อยขึ้นกับกิเลสความอยากได้อยากมีในกายจิตนั่นเอง

    บนโลกนี้ยังมีอีกผู้คนอีกมากมาย ที่ไม่สมบูรณ์แบบทางกายแต่สมบูรณ์แบบทางใจ ถ้าความอยากความต้องการนั้นไม่มีขอบเขต จะก่อเกิดความไม่รู้จักความพอดี พอและภูมิใจในสิ่งที่เรามี พอและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น เปลี่ยนความไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นความสมบูรณ์ได้ในรูปแบบของตัวเอง ความสมบูรณ์นี้ก็คือการพึงพอใจในสิ่งที่มี ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อความสุขที่สมบูรณ์ ปล่อยวางเป็นความสุขก็จะเกิดขึ้นทันที

 

บทความโดย วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล

Kama by Thongchai Srisukprasert

     Religious morality or Dhamma for everyday life is aimed for ordinary people who still transmigrate in the world of passion where nothing truly exists and lasts forever. When everything is transitory, nothing belongs to us, even our body that seems to be controllable does not really belong to us. All things appear and disappear, as Lord Buddha has said “nothing is certain”. Being unattached, unoccupied and unbonded would prevent us from misery.

     A large sized bronze sculpture of “Kama”,the monster of sensuous world, by Thongchai Srisukprasert demonstrates human instinct to find perfection in life. To strive for success men have courage to do anything. Men are driven by passion, lust and infinite desire. Kama is represented through a beautiful human face and graceful upper body. The conch on his head symbolizes Kama's sharp wit. A blossoming lotus he is holding represents respect and worship. With the powerful spreading wings Kama could fly freely, while his python tail and its minion would guard him against dangers. Kama has both male and female reproductive organs. His four paws are armed with sharp claws. Kama represents all human passion, the infinite desires and imagination. 

     Even though numerous people in the world are born with physical imperfection, they can achieve mental perfection. Learning to limit our desires, to be content with what we have and who we are can alter imperfection to perfection. As soon as we learn to adjust our attitudes and to “let go”, true happiness occurs.


 

Article by Waneewan Kittibordeesakul

 

Translated by Jittree Yapao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เรื่องแนะนำ
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
927
คูถปาณกชาดก
965
มาตุโปสกชาดก
1057
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
866
ประตูเปลี่ยนชีวิต
850
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
920
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×