นางนกเงือก

: ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

Great Hornbill Lady , 2555, Bronze, cm
2017-04-10
810

  เมื่อเอ่ยถึงความรัก มนุษย์ล้วนไขว่คว้าหาความรักที่มั่นคงยั่งยืน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “นางนกเงือก” ท่านปั้นเนรมิตก้อนดินให้กลายเป็นงานศิลปะที่สะท้อนคุณค่าแห่งความรัก เป็นผลงานกลั่นกรองจากจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดในด้านการผสมรูปทรงต่างๆรวมเข้าไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถือเป็นความขัดแย้งแปลกตาที่ลงตัว

     นกเงือกเป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ผืนป่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ในประเทศไทยนั้นเป็นถิ่นอาศัยของนกเงือก 13 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ นกกก (Great hornbill) สัญชาตญาณการครองคู่ของนกชนิดนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก นกเงือกจะอยู่ครองคู่และดูแลกันจนตัวใดตัวหนึ่งตายจากกันไป ในขณะที่มนุษย์ดาเนินชีวิตด้วยกิเลส ตัณหา ราคะ สิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในความรักใคร่ จากเรื่องราวที่กล่าวมานั้น เป็นต้นเหตุจุดชนวนความคิด ก่อเกิดผลสะเทือนใจให้กับศิลปิน ว่าด้วยเรื่องราวความรักอันไม่จีรังยั่งยืนของมนุษย์ ถูกรวมบันทึกลงในผลงานประติมากรรม “นางนกเงือก” ประติมากรรมสาริดขนาดใหญ่ อนุสาวรีย์แห่งรักนิรันดร์ ศิลปินสร้างสรรค์รูปทรงของมนุษย์และอมนุษย์รวมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว ส่วนหัวนกเงือกและจะงอยปากที่โค้งเรียวจัดวางอยู่บนเรือนร่างหญิงสาวที่มีทรวดทรงอุดมสมบูรณ์ กางแขนและปีกออกซ้ายขวา คล้ายรูปทรงไม้กางเขน สัญลักษณ์ความรักและการให้อภัยของพระคริสต์ เท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้า สันเท้าขวายกเพียงเล็กน้อย คล้ายดั่งการก้าวพระบาทของพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย ประติมากรรมนางนกเงือกนั้นมีความอ่อนหวาน กางปีกแผ่รัศมีความมุ่งมั่น แนวแน่ กว้างกระจายปกคลุมพื้นที่

     ความรักสามารถถ่ายทอดความรู้สึกส่งผ่านกันและกันได้ ความรักคือการให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้อภัยในความผิดพลั้ง สิ่งสาคัญยิ่งแห่งการครองรัก ประติมากรรม “นางนกเงือก” สัญชาตญาณแห่งรักนิรันดร์ จึงเป็นประจักษ์พยานได้ว่า บนโลกใบนี้ ความรักเฉกเช่นนี้มีอยู่จริง ไม่ใช่แค่อุดมคติ หรือความเพ้อฝัน

 

บทความโดย วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล   

 

Great Hornbill Lady  by Thongchai Srisukprasert
     Speaking of love, definitely everybody yearns for a constant one. Thongchai Srisukprasert, creator of “Great  Hornbill Lady”, has magically transformed a piece of clay into an artwork that reflects the value of love. Resulting from limitless imagination, different shapes and forms are pieced together to become the perfect combination of diversity.
 
     The hornbill is a large sized bird found in the forests around the equator. Thailand is the habitat of 13 species of hornbill. The largest sized hornbill is known as the Great hornbill. Their mating instinct is considerably interesting as they generally form monogamous pairs all through their lives. On the other hand, men live their lives on the road of passion and lust, but call them “love” or “affection” instead. Even though the difference between men and hornbill upsets the artist, it inspires him to convey the story of men's unstable love into a large bronze sculpture called “Great Hornbill Lady”, the monument of eternal love. The artist artistically combines the shapes and forms of human and inhuman beings together. The head and long down-curved beak of hornbill is placed on the a full figured body of a lady. She spreads out her arms and wings to the sides looking like a cross-shaped sign, the symbol of love and forgiveness of Jesus Christ. Her left foot steps forward, while her right foot is slightly lifted up looking like the foot stepping of walking Buddha image in Sukhothai period. According to its shape and form, “The Hornbill Lady” sculpture is a perfect combination of gentleness, gracefulness, determination and stability.
 
     The feeling of love from one person can be transferred to another. Love is giving without expecting anything in return. Love is forgiving. This is what important in maintaining love. The sculpture “Great Hornbill Lady”, the instinct of eternal love, is an objective demonstration that true love does exist in real life, not only in the ideal world or in a dream.
 

Article by Waneewan Kittibordeesakul

Translated by Jittree Yapao

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เรื่องแนะนำ
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
781
คูถปาณกชาดก
820
มาตุโปสกชาดก
909
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
734
ประตูเปลี่ยนชีวิต
712
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
775
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×