รัชกาลที่ ๙ เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค (๒๕๐๖)

: สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

The travelling of King Rama IX (1963), 2551, Oil on canvas, 150 x 300 cm
2016-12-15
1015

   น้ำตาอันบริสุทธิ์ไหลรินอาบแก้ม เมื่อครั้นสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง รำลึกถึงพ่อผู้จากไปแสนนาน หลงเหลือไว้ซึ่งความทรงจำที่บันทึกลงบนงานศิลป์ ล้วนก่อเกิดจากความประทับใจ คำศักดิ์สิทธิ์ที่สาธิตจำฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ เป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคนานัปการ นั่นคือประโยคสั้นๆจากพ่อ "จงยิ้มรับทุกเหตุการณ์"เพราะคำบางคำสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ สาธิตจึงไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตและเส้นทางศิลปะอีกเลย 

          ครั้งในอดีตกาลบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุข หวนวันเวลาย้อนกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ท่ามกลางเมืองพระนคร ได้ก่อเกิดความตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้ให้กับปวงประชาชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร์ของพระองค์ทางสถลมารถ ผ่านกลางใจเมืองพระนคร นับได้ว่าเป็นครั้งที่ ๒ ที่พระองค์ท่านเสด็จสถลมารถ เหล่ากองทัพทหารรักษาพระองค์ทรงรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมพลีชีพด้วยความจงรักภักดี จากภาพขาว-ดำ ที่เป็นต้นกำเนิดความงามให้ศิลปินได้ใช้จินตนาการมโนภาพ จำลองการใส่สีสันให้กับภาพประวัติศาสตร์ขาวดำให้รู้สึกกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ใช้จินตนาการผนวกกับความรู้ คุมโทนสีให้เสมือนว่านี่แหละ คือสถานการณ์จริงๆในเหตุการณ์นี้ ณ วันนั้น ความจงรักภักดีถ่ายทอดผ่านปลายพู่กัน ความตื่นตันใจที่ชีวิตนี้ได้เกิดภายใต้ร่มพระบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถูกกลั่นออกมาด้วยกระบวนการการปาดป้ายเนื้อสีลงบนผืนผ้าใบ ตั้งแต่ครั้นจำความได้ก็ทรงเห็นพระองค์ทรงงานหนักเป็นพระราชจิยวัตร สีหลากสีที่ทับซ้อนบนผืนผ้าใบจึงเปรียบดั่งพระราชกรณียกิจที่ใหญ่หลวงเพื่อผสกนิกรชาวไทย

    เหตุการณ์สำคัญนี้เห็นได้ชัดว่าบ้านเมืองเราหล่อหลอมด้วยความสงบสุขมายาวนาน ความรักที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านมากมายนัปคณา แต่มิอาจเทียบเท่าเศษเสี้ยวที่ของพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผสกนิกรของพระองค์ท่านเลย พระองค์คือพ่อของแผ่นดิน พ่อผู้เสียสละให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ปกป้องคุ้มภัย และทรงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งผอง

 

บทความโดย วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล

 

The travelling of King Rama IX (1963) by Sathit Thimvattanabunthoeng

     Tears rolled down his cheeks when Sathit Thimvattanabunthoeng recalled the memory of his long-gone father and transmitted it onto his artwork. His father's impressive teachings, which are deep-rooted in Sathit's heart, are a significant motive of living a fearless life. A short sentence from his father “keep smiling at every situation,” has changed his life. After hearing that, Sathit is never be discouraged on the road of life and art creation.

     From the past to the present Thailand has always been the land of peace and happiness. However, in the year 1963 a great event that brought immeasurable joy to all Thai people occurred in the capital city. The land royal procession of His Majesty King Bhumibol Adulyadej was organized in order for the King to visit his people. This marked the second land royal procession of the King. Ready to sacrifice their lives out of loyalty, the army of royal guards was fully in charge for the King's safety. From an original black and white photo, the artist uses his imagination to add colors to the historical photo to make it become lively again. Combination of imagination, knowledge and talent makes viewers believe that this is what really happened that day. His loyalty to the King is transferred through paintbrush. The overwhelmed feeling to be born under the King's royal patronage is conveyed through the process of smearing the paints onto canvas. Since he was born, he has always seen King Bhumibol devoting his time and energy to solve problems and develop the nation. Variety of colors overlaid on canvas are compared to the King's responsibilities for the nation and his people.

     The event is an obvious evidence that Thailand has long been a peaceful country. The immeasurable love Thais have for the King cannot be compared to the kindness he has for his people. King Bhumibol is the “Father”, who is willing to protect the nation from all harms and to sacrifice his private interests for the sake of the greater public interest. That is why King Bhumibol Adulyadej holds a cherished place in the hearts of Thai people.


Article by Waneewan Kittibordeesakul

Translated by Jittree Yapao

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เรื่องแนะนำ
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
927
คูถปาณกชาดก
965
มาตุโปสกชาดก
1057
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
866
ประตูเปลี่ยนชีวิต
850
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
920
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×