ทางช้างเผือก

: อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

Milky Way, 2550, Acrylic on canvas, 200x250 cm
2016-12-14
1372

     ค่ำคืนที่ฟ้าไร้เมฆบดบัง มืดสนิทปราศจากแสง จะมองเห็นดาวดวงน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับพาดยาวข้ามขอบฟ้า กลุ่มดาวมหาศาลร้อยเรียงร่วมกันจนเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง กล่าวกันว่านั่นคือ กาแล็กซีทางช้างเผือก”  

     อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินผู้ซึ่งนำแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนามาเชื่องโยงกับความสามารถทางศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์ที่มุ่งเน้นเรื่องราวของธรรมะมาตลอดทั้งชีวิต ใฝ่ปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรอย่างลึกซึ้งด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผลงานจึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นจิตรกรรมไทย สร้างพื้นผิวของภาพให้กลายเป็นอาณาจักรดาว เสมือนหลุดลอยออกไปจากชั้นบรรยากาศโลก ด้วยวิธีการทำละอองสีฟุ้งไหลกระจายแล้วรอให้แห้งสนิท นำเรื่องราวอาณาจักรดาวมาย่อตีความลงบนตัวรูปทรงช้างตามชื่อ ทางช้างเผือก ภายในแทรกเรื่องราวของสวรรค์ 16 ชั้นฟ้า ซึ่งเป็นเสน่ห์อันงดงามตามแบบฉบับศิลปะไทย เพิ่มเติมด้วยการใช้สีชมพู ส้ม เหลือง และม่วงสะท้อนแสง แสดงถึงความร่วมสมัยที่เข้ากันได้อย่างลงตัว แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามอย่างไทย เหล่าเทพยดาถูกออกแบบให้มีท่าทางสง่างาม บ้างพลิ้วไหวอย่างอ่อนช้อยเลื่อนไหลไปตามรูปทรงตัวช้าง เริ่มจากเหล่าเทพสวรรค์ชั้นแรกที่อยู่ติดกับโลกมนุษย์ที่สุด คือจตุมหาราชิกา ซึ่งมีท้าวจตุโลกบาลอยู่ในส่วนขาช้างทั้งสี่ อีกทั้งพระอินทร์ พระราหู ทวยเทพอีกมากมาย จนไปถึงชั้นรูปพรหม ส่วนชั้นอรูปพรหมนั้นศิลปินกำหนดให้เป็นเพียงจุดเล็กๆ สถิตย์ลอยล่องอยู่ในรูปทรงช้าง ด้านนอกออกไปรูปวงกลมล่องลอยไร้ทิศทาง คือดวงจิตของพุทธะจำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้น มีสัตว์ประจำปีนักษัตรอาศัยอยู่ มีเพียงดวงจิตดวงหนึ่งที่มีเทพแห่งศิลปะ ปัญญา และความสำเร็จ นั่นก็คือ องค์พระพิฆเนศ 

     สิ่งสำคัญในการสร้างงานศิลปินอกเสียจากทักษะและการฝึกฝนนั้นแล้ว ก็คือสมาธิระหว่างสรรค์สร้างผลงาน เพื่อให้ก่อเกิดความสมบูรณ์ในรูปแบบตามความถนัดเฉพาะตน  และหากกล่าวถึงความมุ่งมั่น แน่วแน่ในการสร้างงานศิลป์ของอลงกรณ์นั้น คงไม่มีสิ่งใดพรากศิลปะไปจากใจ เพราะด้วยปณิธานที่ตั้งไว้ว่า จะยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปตราบสิ้นลมหายใจ


บทความโดย วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล 

Milky Way by Alongkorn Lauwatthana

     In one cloudless night when the sky is pitch black, without twilight,sparkling stars can be seen shining across the horizon. Millions of stars unite to become the giant galaxy under the influence of gravity. This is called “the Milky Way Galaxy”.

     Alongkorn Lauwatthana is an artist whose strong faith in Buddhism and outstanding talent in visual art have combined and inspired him to create artworks mainly focusing on Dhamma all through his career life. Due to his regular Dhamma practice and sincere honor of Buddhism, the works of Alongkorn glamorously reflect the religious subject matter and the identity of Thai painting. On the canvas he creates the kingdom of stars aiming to take viewers to the outer space by spraying and letting colors run freely before they completely dry. He summarizes and interprets the story of kingdom of stars and the name “the Milky Way Galaxy” (in Thai meaning the path of the white elephant) onto an elephant figure. Inside the elephant figure there is also the story of sixteen levels of heaven, which is one of the appealing stories appeared in Thai art. Setting on Thai traditional theme, the use of pink, orange, yellow and reflective purple paints represents a contemporary aspect. Some angels are designed to be flat and elegant, while some are designed to be delicate and curvy to parallel with the line of elephant figure. The first level of heaven which is closest to the human realm is called Chatummaharajika where the four heavenly kings reside. In the painting the four heavenly kings appear on the elephant's legs together with Indra, Rahu and other angels in Rupabrahma heaven. Angels in Arupabrahma heaven are small dots floating inside the elephant's body. Outside the elephant figure are free floating circles representing numerous Buddhist spirits that cannot be seen with the naked eyes and the Chinese animal zodiac. Only one god floating outside the elephant is “Ganesha”, the god of art, wisdom and success.

     Apart from skills and practice, one of the most significant factors in successful art creation is concentration to complete perfection of the personal aptitude. Speaking of Alongkorn's strong will and commitment, nothing can take art away from his heart, since his resolution is “I will continue doing artworks until my last breath”.


Article by Waneewan Kittibordeesakul

Translated by Jittree Yapao

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เรื่องแนะนำ
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
927
คูถปาณกชาดก
965
มาตุโปสกชาดก
1057
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
866
ประตูเปลี่ยนชีวิต
850
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
920
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×