ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"เรื่องเล่าจากเกาะแก้วพิสดาร"
โดย สมพง อดุลยสารพัน
710
2015-07-20

     ตามความเชื่อของคนไทยโบราณเรื่องผีสางได้ตกทอดสู่คนในปัจจุบัน บรรยากาศยามสิ้นแสงอาทิตย์อัสดง ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเข้มขึ้นจนมืดมิดสนิทลง เสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเป็นระลอกๆ ทันใดนั้นเสียงป้าท่านหนึ่งแห่งเกาะแก้วพิสดารหรือเกาะเสม็ดอันเลื่องลือ ได้ย้ำเตือนลูกหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำในเวลาพบค่ำก็ดังขึ้น เป็นเรื่องของผีพรายน้ำ เสียงร่ำลือได้ถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราวต่างๆนานาหรือเป็นเพียงกุศโลบายเตือนไม่ให้เกิดภัยอันตรายตามมา เนื่องจากยามท้องฟ้ามืดลง คลื่นทะเลแรงอาจพลัดชีวิตจมจากหายไป
     เพียงสิ้นเสียงป้าที่ผ่านทะลุโสตประสาทหูเข้ามา ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์ สมพง อดุลย์สารพัน ครุ่นคิดจินตนาภาพสร้างรูปลักษณ์ผีพรายน้ำ ด้วยเครื่องประดับร่ายล้อมกาย ประดิษฐ์ขึ้นจากท้องทะเล ถูกจัดครอบร่างหญิงสาวที่มีเรือนร่างสวยงามแต่แฝงด้วยเงื่อนงำความน่าสะพรึงกลัว โครงกระดูกขาวโพนบนใบหน้าดูนิ่งและเยือกเย็นราวกลับร่างที่ไร้อารมณ์และจิตใจ ซากสัตว์ ซากปะการังติดห้อยสอยตาม ถักทอเครื่องนุ่งห่มด้วยผักบุ้งทะเล ถือปะการังเรืองแสงราวเป็นดั่งคบเพลิงเดินไปบนหาดทราย ทุกย่างก้าวที่เ

"ความสงบ"
โดย สุรสิทธิ์ เสาว์คง
1645
2015-05-13

     อารยธรรมล้านนายังคงเป็นมนต์สเน่ห์ชวนหลงใหลแก่ทุกคนที่ได้ไปเยี่ยมเยือน จ.เชียงใหม่ แรงศรัทธาของบรรพบุรุษ ทำให้เกิดพุทธศาสนสถานหลายแห่งซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและทรงอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นปัจจุบัน  ภายใต้คติ ความเชื่อของโบราณาจารย์ช่างศิลป์ไทยนั้น  ทำให้ภายในกำแพงเมืองโบราณนครเวียงพิงค์ถูกประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรม  ประติมากรรมและจิตรกรรม อันเป็นเอกลักษณ์  รูปทรงของเทพยดา พญาสิงห์ พญาหงส์ สัตว์หิมพานต์และลวดลายพริ้วไหวระยิบระยับงดงาม ท้าทายกาลเวลาด้วยฝีมือช่างปูนปั้นสมัยโบราณ  เป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อการสะท้อนมุมมองและความรู้สึกสุขสงบผ่านผลงานจิตรกรรม ด้วยความงามอันประทับใจที่ไม่อาจละวางของ สุรสิทธิ์ เสาว์คง

     สุรสิทธิ์ เสาว์คง ศิลปินผู้ให้กำเนิดของการวาดแสงเทียนอันสุขสงบภายในพระอุโบสถล้านนาอันงดงาม ด้วยกลวิธีการวาดภาพแบบเหมือนจริง  ผลงานจิตรกรรมความสงบ ส่องสว่างควา

"สรรเสริญพระพุทธเจ้า"
โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)
1092
2015-05-13

     หากกล่าวถึงวิวัฒนาการทางศิลปะ มนุษย์เริ่มต้นจากการวาดภาพโดยการขีดเขียน เส้นสายบนผนังถ้ำ แล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะเลียนแบบสิ่งที่เห็นในธรรมชาติแล้วพัฒนาทักษะ ให้วาดให้มีความเหมือนจริงที่สุด มีกลวิธีทีซับซ้อนขึ้นสามารถลวงมิติให้มีระยะใกล้ไกล บนระนาบสองมิติ และพัฒนาตัดทอนเพิ่มเติมให้เหลือเพียงความงามในแบบคลาสสิค ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอารยธรรมที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก เช่น อารยธรรมแบบกรีกโรมัน อารยธรรมขอม กระทั่งอารยธรรมสุโขทัย วิวัฒนาการศิลปะใช้เวลายาวนานในการบ่มเพาะเพื่อสร้างรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ โดยมีความเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญ พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยเป็นความงามแบบคลาสสิค ที่กลายเป็นต้นแบบ ศิลปกรรมเชิงอุดมคติ(Ideaism) และกลายเป็นศิลปะแนวประเพณีสร้างสรรค์ สืบต่อกันมายาวนานกว่า 1000 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์มีปัจจัยมากมายที่เป็นเหตุให้ศิลปะแนวประเพณีขาดการเหลียวแล ในปี พศ. 2519 ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ได้ก่อตั้งภาควิชาศิลปไทยขึ้น ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนั้นมีคนเลือกเรียนสาขานี้อยู่เพียง 3 คนเท่านั้น หนึ่งในนั้น คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่ามการกระแสศิลปะตะ

"ท่าขอนยางวังสามหมอ"
โดย บุญหมั่น คำสะอาด
972
2015-05-13

     การบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุที่จะเติบโตเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัยนั้น  เริ่มต้นเมื่อมีการเรียนการสอนศิลปะตามหลักวิชา (Acadamic Art) ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในขณะที่โรงเรียนเพาะช่างเป็นแหล่งผลิตบุคคลากรทางด้านศิลปะมากมายมาก่อนหน้านั้น ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศส่วนใหญ่เริ่มต้นจากสถาบันแห่งนี้  อาทิ  ชลูด นิ่มเสมอ ถวัลย์ ดัชนี   เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ช่วง มูลพินิจฯลฯ

     บุญหมั่น คำสะอาด เป็นอีกศิลปินไทยท่านหนึ่งจบการศึกษาศิลปะสถาบันศิลปะแห่งนี้ และกลับสู่บ้านเกิด จ.มหาสารคาม ในฐานะศิลปินและครูผู้สอนศิลปะ ในขณะที่ ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งมีอายุเท่ากันตัดสินใจศึกษาต่อ ณ  มหาวิทยาศิลปากร ในฐานะลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

     นับได้ว่าเวทีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในสมัยนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ  เป็นเวทีที่จะสามารถแสดงตัวตนให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้ เขาได้ส่งผลงานเข้าสู่เวทีประกวดและได้ร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่ง

"สงกรานต์"
โดย ลำพู กันเสนาะ
1960
2015-05-13

     ผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ โดยศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการระบายภาพอย่างแม่นยำ แสดงอารมณ์เคลื่อนไหวผ่านร่องรอยและจังหวะของฝีแปรงอย่างลงตัว ลำพู กันเสนาะ สะท้อนความสนุกสนานแบบสุดเหวี่ยงในวันสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมของวัยรุ่นไทยและเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ว่าการเล่นน้ำสงกรานต์จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการไปมากจากวัฒนธรรมเดิม แต่ความสุขและความปลื้มปิติก็ยังคงมีให้เห็นดังในภาพ หญิงไทยพาคู่ชีวิตชาวต่างชาติมาขอพรคุณยาย เป็นความงามที่อยู่ภายในจิตใจของคนไทยผู้ที่ความกตัญญูกตเวทิตา มีความเคารพนอบน้อมในคุณงามความดีของผู้ที่มีความอาวุโสกว่า นับได้ว่าเป็นความงามที่อยู่คู่กับจิตใจของคนไทย ถูกสืบทอดและปลูกฝังมายาวนานกระทั่งปัจจุบัน

บทความโดย สุริยา นามวงษ์

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×