ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"พระนางต่างดาว"
โดย สมพง อดุลยสารพัน
1255
2015-12-16

      ความเชื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต  เราเติบโตมากับความเชื่อแปลกๆที่คนโบราณกล่าวขานจนกลายเป็นตำนาน มักจะมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับภูตผีวิญญาณและความตาย สิ่งที่มิอาจมองเห็น ความเชื่อที่ว่าด้วยการเคารพบูชากราบไหว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งเร้นลับ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มนุษย์ควรจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ทรงใช้คำว่า ควรจะ ไม่ได้ใช้คำว่า ต้องเหตุและผลจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งใดควรเชื่อและสิ่งใดงมงาย การที่มนุษย์หลงเชื่อในสิ่งที่แตะต้อง สัมผัส และพิสูจน์ไม่ได้ ยอมมอบกายถวายชีวิตให้เทพเจ้า จนทำให้เราหมดความเชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อที่ดี เกิดจากเชื่อในเหตุและผลที่ทุกอย่างถูกพิสูจน์ได้จริง การเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ การเชื่อมั่นในตนเอง ไม่หวังดลบันดาลประทานพร

อ่านต่อ +

"ดินแดนแห่งความผาสุก"
โดย ธีระวัฒน์ คะนะมะ
546
2015-10-20

     ดวงอาทิตย์กำเนิดแสงให้แลเห็นทุกสรรพสิ่งตามที่ทอดสายตามองลงบนดินแดนแห่งความผาสุก แสงร่ำไรเป็นประกายเล็ดลอดมาจากวิมานทิพย์ตั้งอยู่บนภูผาสูงเทียมเมฆ โคมไฟส่องสว่างตามแนวผา บรรยากาศอันเงียบสงบราวกับตกอยู่ในภวังค์ที่ไร้ซึ่งอาการทุกข์ทางกาย และปราศจากความกังวลทางใจ เจดีย์แห่งความศรัทธาส่องแสงปัญญาอันเฉียบแหลม ทุกสิ่งอันล้วนอยู่ในอากัปกิริยาสงบนิ่ง ไม่มีแม้มนุษย์หรือสัตว์เล็กใหญ่ใดๆอาศัยอยู่ มีเพียงต้นไม้ผลิดอกออกผลให้ร่มเงาในจิตใจ สายน้ำดำเนินการเคลื่อนไหลอย่างช้าๆเสมือนเกือบจะหยุดนิ่ง สายลมอันบริสุทธิ์เบาบางพัดผ่าน มีอยู่เพียงรู้สึกได้แต่มิกระทำให้เจ้าใบไม้ไหวเอนนัก พัดพากลิ่นหอมของดอกไม้ลอยฟุ้งอบอวนไปทั่วดินแดนแห่งนี้ ที่ที่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริง พรั่งพรูออกมาจากจินตนาการความนึกคิดรวมเข้ากับความเพ้อฝัน มุ่งใฝ่หาสถานที่อันแสนสงบสุขและสวยงาม ธีระวัฒน์

"สุคติภูมิ"
โดย สมภพ บุตราช
867
2015-10-20

      สุคติภูมิภูมิที่เป็นที่อยู่อันเป็นสุข นั้นก็คือดินแดนบนสรวงสวรรค์ สถานที่ในอุดมคติซึ่งใช้ยึดเหนี่ยวให้มนุษย์โลกคงเห็นคุณค่าของการกระทำความดีดินแด

"เรื่องเล่าจากเกาะแก้วพิสดาร"
โดย สมพง อดุลยสารพัน
748
2015-07-20

     ตามความเชื่อของคนไทยโบราณเรื่องผีสางได้ตกทอดสู่คนในปัจจุบัน บรรยากาศยามสิ้นแสงอาทิตย์อัสดง ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเข้มขึ้นจนมืดมิดสนิทลง เสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเป็นระลอกๆ ทันใดนั้นเสียงป้าท่านหนึ่งแห่งเกาะแก้วพิสดารหรือเกาะเสม็ดอันเลื่องลือ ได้ย้ำเตือนลูกหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำในเวลาพบค่ำก็ดังขึ้น เป็นเรื่องของผีพรายน้ำ เสียงร่ำลือได้ถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราวต่างๆนานาหรือเป็นเพียงกุศโลบายเตือนไม่ให้เกิดภัยอันตรายตามมา เนื่องจากยามท้องฟ้ามืดลง คลื่นทะเลแรงอาจพลัดชีวิตจมจากหายไป
     เพียงสิ้นเสียงป้าที่ผ่านทะลุโสตประสาทหูเข้ามา ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์ สมพง อดุลย์สารพัน ครุ่นคิดจินตนาภาพสร้างรูปลักษณ์ผีพรายน้ำ ด้วยเครื่องประดับร่ายล้อมกาย ประดิษฐ์ขึ้นจากท้องทะเล ถูกจัดครอบร่างหญิงสาวที่มีเรือนร่างสวยงามแต่แฝงด้วยเงื่อนงำความน่าสะพรึงกลัว โครงกระดูกขาวโพนบนใบหน้าดูนิ่งและเยือกเย็นราวกลับร่างที่ไร้อารมณ์และจิตใจ ซากสัตว์ ซากปะการังติดห้อยสอยตาม ถักทอเครื่องนุ่งห่มด้วยผักบุ้งทะเล ถือปะการังเรืองแสงราวเป็นดั่งคบเพลิงเดินไปบนหาดทราย ทุกย่างก้าวที่เ

"สรรเสริญพระพุทธเจ้า"
โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)
1120
2015-05-13

     หากกล่าวถึงวิวัฒนาการทางศิลปะ มนุษย์เริ่มต้นจากการวาดภาพโดยการขีดเขียน เส้นสายบนผนังถ้ำ แล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะเลียนแบบสิ่งที่เห็นในธรรมชาติแล้วพัฒนาทักษะ ให้วาดให้มีความเหมือนจริงที่สุด มีกลวิธีทีซับซ้อนขึ้นสามารถลวงมิติให้มีระยะใกล้ไกล บนระนาบสองมิติ และพัฒนาตัดทอนเพิ่มเติมให้เหลือเพียงความงามในแบบคลาสสิค ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอารยธรรมที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก เช่น อารยธรรมแบบกรีกโรมัน อารยธรรมขอม กระทั่งอารยธรรมสุโขทัย วิวัฒนาการศิลปะใช้เวลายาวนานในการบ่มเพาะเพื่อสร้างรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ โดยมีความเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญ พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยเป็นความงามแบบคลาสสิค ที่กลายเป็นต้นแบบ ศิลปกรรมเชิงอุดมคติ(Ideaism) และกลายเป็นศิลปะแนวประเพณีสร้างสรรค์ สืบต่อกันมายาวนานกว่า 1000 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์มีปัจจัยมากมายที่เป็นเหตุให้ศิลปะแนวประเพณีขาดการเหลียวแล ในปี พศ. 2519 ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ได้ก่อตั้งภาควิชาศิลปไทยขึ้น ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนั้นมีคนเลือกเรียนสาขานี้อยู่เพียง 3 คนเท่านั้น หนึ่งในนั้น คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่ามการกระแสศิลปะตะ

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×