ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"ป่ากระดูก"
โดย ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
275
2016-12-14

     ธรรมะไม่เพียงกล่อมเกลาจิตใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้อง การพึงรู้ ผิด ชอบ ชั่ว ดี เป็นจิตสานึกของมนุษย์ ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะ และพึงใช้ชีวิตทุกอย่างก้าวอย่างไม่ให้อยู่ในความประมาท

     ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ให้ธรรมะ

"ทางของพ่อ"
โดย เอกชัย ลวดสูงเนิน
546
2016-12-14

 “ละแล้วซึ่งความโศกแล้วนำมาซึ่งความสุข” คำจำกัดความของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสต์ เอกชัย ลวดสูงเนิน แฝงหลักธรรมไว้ในภาพวาดดอกลั่นทม ท่านอังคาร กัลยาณพงษ์ นักกวีเอกกล่าวถึงความเป็นมาของต้นลั่นทมไว้ว่าแท้จริงนั้นมาจากคำว่า “ลานธม” ชาวเขมรนั้นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการนำดอกลั่นทมนี้ว่างไว้ที่ลานหิน จึงเป็นที่มาของดอกลานธม มีความหมายถึงการเคาร

"เมืองกรุง"
โดย เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ)
204
2016-12-14

     ศิลปะนามธรรมถ่ายทอดทัศนคติทางด้านจิตใจ ปลดปล่อยออกมาโดยปราศจากรูปทรงที่สมจริง อิสระไปตามจินตนากรและความรู้สึก ใครอีกหลายคนต่างสงสัยไม่เข้าใจและหาเหตุผลให้งานนามธรรม แค่เพียงจิตเราพาไปแตะกับสิ่งใดในผลงานนามธรรม รู้สึกได้ถึงอะไรโดยไม่ต้องหาเหตุผลหรือคาอธิบาย ทุกคนล้วนมีความนึกคิด มีความรู้สึกและสร้างจินตนาการมโนภาพตามความรู้สึกแรกตามประสบการณ์พื้นฐานของแต่ละบุคคล การตีความศิลปะที่แตกต่างกันจึงไม่ผิดแปลก ด้วยเหตุนี้เองศิลปะจึงไม่จากัดความคิด เป็นอิสระจากการตีความ ศิลปะก็เป็นเช่นนั้นเอง

     เดชา วราชุน ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวนามธรรม เดินทางบันทึกเรื่องราวที่รายล้อมรอบตัว ยึดนาความรู้และคัดสรรประสบการณ์ความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่บ่มเพาะจนตกผลึก มาปลดปล่อยลงในงานศิลปะ ตัดทอนจนเหลือเพียงแก่นแท้ของสิ่งที่ได้รับบันดาลใจมา รูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นจึงเรียบง่ายเฉกเช่นวีถีชีวิตที่เรียบง่ายของท่าน ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อโลกถูกครอบคลุมไปด้วยวัตถุนิยม ศิลปินท่านนี้จึงนาวัตถุซึ่งแสดงถึงความเป็นปัจจุบันเข้ามาแสดงออกในผลงานนามธรรม ในรูปแบ

"ราตรีศรีมหานคร"
โดย ปรีชา ปั้นกล่ำ
1332
2016-12-14

     ใจกลางเมืองศรีมหานคร แสงไฟยามรัตติกาลบรรเลงสีสันและส่องนำทาง ราวกับชีวิตชีวาที่ไม่ยอมหลับใหล ในเมืองศิวิไลซ์ของสยามประเทศ

     ภาพราตรีศรีมหานครแห่งนี้มีภูเขาทองเป็นจุดรวมสายตา ปรีชา ปั้นกล่ำ ใช้แสงสีเพื่อถ่ายทอดชีวิตชีวาของคนในเมืองหลวง ให้อารมณ์ความรู้สึกเคลื่อนไหวโลดแล่นบนถนนในมหานครที่เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒธรรม เศรษฐกิจ

     ศิลปินถ่ายทอดสีของแสงอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ให้บิดพลิ้วอย่างอิสระ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ความรู้สึกและโสตประสาท ปัจจัยแสงที่ศิลปินใช้เป็นแรงกระตุ้นจินตนาการภายในให้ระอุออกมา ปรุงแต่งและถ่ายทอดเจตนารมณ์ตามความปรารถนา หากจ้องมองตามรอยจุดเส้นสี อณูเล็กๆก่อร่างสร้างเป็นมวลขนาดใหญ่ โดยไร้เส้นขีดกำกับโครงสร้างแม้แต่เส้นเดียว แต่สายตามนุษย์จะประมวลภาพจากเส้นสีและทีแปรงที่ศิลปินบรรจงแต้ม เรียกได้ว่าเป็นการวางสีที่ทำให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มองใกล้เห็นเส้นสีวางเรียงรายตามจังหวะการเคลื่อนไหว หากเมื่อถอยห่างจากรูประยะไกลพอเหมาะ เส้นสีต่างๆที่เรียงรายจะผสมผสานกลมกลืนเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ที่ตาขอ

"มารผจญ"
โดย ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ)
9869
2016-12-14

     ในอดีตภาพมารผจญเป็นจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยบรมครูช่างศิลป์ไทย ในรูปแบบศิลปะแนวประเพณี (Treditional Art) เป็นภาพพุทธประวัติตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะพญามารวสวัตตีด้วยพระบารมี พระพุทธองค์ประทับขัดสมาธิบนรัตนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระหัตถ์ขวาชี้ลงพื้น ถัดลงมาเบื้องล่างของรัตนบัลลังก์มีพระวสุคนธรา หรือ พระแม่ธรณี กำลังบีบน้ำจากมวยผม ท่วมเหล่ามารซึ่งพัลวันกับการถูกโจมตีด้วยกระแสน้ำ บ้างก็ต่างดิ้นรนหนีเอาชีวิตรอด รูปร่างประหลาดน่ากลัว ตาโพลง มีเขี้ยว มีหอกดาบและอาวุธนานัปการพร้อมด้วยกองกำลังพาหนะช้างและม้า นำทัพโดยพญามารวสวัตตีนิมิตกายให้มีหนึ่งพันแขน  ทรงช้างครีเมขละ 

     รูปลักษณ์ของพญามารวสวัตตี หรือ มาร(Mara) ในภาพมารผจญจากจิตรกรรมฝาผนังของไทยนั้น ศิลปินไทยในอดีตใด้สร้างสรรค์รูปลักษณะตามรูปพรรณาจากพุทธประวัติ ทั้งนี้หากศึกษาจากบทสวดพหุง หรือ พุทธชัยมงคลคาถา คาถาว่าด้วยชัยชนะ ๘ ปร

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×