ART NEWS
สรรเสริญพระพุทธเจ้า
โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)

     หากกล่าวถึงวิวัฒนาการทางศิลปะ มนุษย์เริ่มต้นจากการวาดภาพโดยการขีดเขียน เส้นสายบนผนังถ้ำ แล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะเลียนแบบสิ่งที่เห็นในธรรมชาติแล้วพัฒนาทักษะ ให้วาดให้มีความเหมือนจริงที่สุด มีกลวิธีทีซับซ้อนขึ้นสามารถลวงมิติให้มีระยะใกล้ไกล บนระนาบสองมิติ และพัฒนาตัดทอนเพิ่มเติมให้เหลือเพียงความงามในแบบคลาสสิค ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอารยธรรมที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก เช่น อารยธรรมแบบกรีกโรมัน อารยธรรมขอม กระทั่งอารยธรรมสุโขทัย วิวัฒนาการศิลปะใช้เวลายาวนานในการบ่มเพาะเพื่อสร้างรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ โดยมีความเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญ พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยเป็นความงามแบบคลาสสิค ที่กลายเป็นต้นแบบ ศิลปกรรมเชิงอุดมคติ(Ideaism) และกลายเป็นศิลปะแนวประเพณีสร้างสรรค์ สืบต่อกันมายาวนานกว่า 1000 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์มีปัจจัยมากมายที่เป็นเหตุให้ศิลปะแนวประเพณีขาดการเหลียวแล ในปี พศ. 2519 ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ได้ก่อตั้งภาควิชาศิลปไทยขึ้น ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนั้นมีคนเลือกเรียนสาขานี้อยู่เพียง 3 คนเท่านั้น หนึ่งในนั้น คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่ามการกระแสศิลปะตะ

2015-05-13
1686
ท่าขอนยางวังสามหมอ
โดย บุญหมั่น คำสะอาด

     การบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุที่จะเติบโตเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัยนั้น  เริ่มต้นเมื่อมีการเรียนการสอนศิลปะตามหลักวิชา (Acadamic Art) ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในขณะที่โรงเรียนเพาะช่างเป็นแหล่งผลิตบุคคลากรทางด้านศิลปะมากมายมาก่อนหน้านั้น ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศส่วนใหญ่เริ่มต้นจากสถาบันแห่งนี้  อาทิ  ชลูด นิ่มเสมอ ถวัลย์ ดัชนี   เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ช่วง มูลพินิจฯลฯ

     บุญหมั่น คำสะอาด เป็นอีกศิลปินไทยท่านหนึ่งจบการศึกษาศิลปะสถาบันศิลปะแห่งนี้ และกลับสู่บ้านเกิด จ.มหาสารคาม ในฐานะศิลปินและครูผู้สอนศิลปะ ในขณะที่ ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งมีอายุเท่ากันตัดสินใจศึกษาต่อ ณ  มหาวิทยาศิลปากร ในฐานะลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

     นับได้ว่าเวทีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในสมัยนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ  เป็นเวทีที่จะสามารถแสดงตัวตนให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้ เขาได้ส่งผลงานเข้าสู่เวทีประกวดและได้ร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่ง

2015-05-13
1437
สงกรานต์
โดย ลำพู กันเสนาะ

     ผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ โดยศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการระบายภาพอย่างแม่นยำ แสดงอารมณ์เคลื่อนไหวผ่านร่องรอยและจังหวะของฝีแปรงอย่างลงตัว ลำพู กันเสนาะ สะท้อนความสนุกสนานแบบสุดเหวี่ยงในวันสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมของวัยรุ่นไทยและเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ว่าการเล่นน้ำสงกรานต์จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการไปมากจากวัฒนธรรมเดิม แต่ความสุขและความปลื้มปิติก็ยังคงมีให้เห็นดังในภาพ หญิงไทยพาคู่ชีวิตชาวต่างชาติมาขอพรคุณยาย เป็นความงามที่อยู่ภายในจิตใจของคนไทยผู้ที่ความกตัญญูกตเวทิตา มีความเคารพนอบน้อมในคุณงามความดีของผู้ที่มีความอาวุโสกว่า นับได้ว่าเป็นความงามที่อยู่คู่กับจิตใจของคนไทย ถูกสืบทอดและปลูกฝังมายาวนานกระทั่งปัจจุบัน

บทความโดย สุริยา นามวงษ์

2015-05-13
2850
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
771
คูถปาณกชาดก
814
มาตุโปสกชาดก
895
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
717
ประตูเปลี่ยนชีวิต
696
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
759
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×