ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"รัชกาลที่ ๙ เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค (๒๕๐๖)"
โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
441
2016-12-15

   น้ำตาอันบริสุทธิ์ไหลรินอาบแก้ม เมื่อครั้นสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง รำลึกถึงพ่อผู้จากไปแสนนาน หลงเหลือไว้ซึ่งความทรงจำที่บันทึกลงบนงานศิลป์ ล้วนก่อเกิดจากความประทับใจ คำศักดิ์สิทธิ์ที่สาธิตจำฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ เป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคนานัปการ นั่นคือประโยคสั้นๆจากพ่อ "จงยิ้มรับทุกเหตุการณ์"เพราะคำบางคำสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ สาธิตจึงไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตและเส้นทางศิลปะอีกเลย 

          ครั้งในอดีตกาลบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุข หวนวันเวลาย้อนกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ท่ามกลางเมืองพระนคร ได้ก่อเกิดความตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้ให้กับปวงประชาชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร์ของพระองค์ทางสถลมารถ ผ่านกลางใจเมืองพระนคร นับได้ว่าเป็นครั้งที่ ๒ ที่พระองค์ท่านเสด็จสถลมารถ เหล่ากองทัพทหารรักษาพระองค์ทรงรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมพลีชีพด้วยความจงรักภักดี จากภาพขาว-ดำ ที่เป็นต้นกำเนิดความงามให้ศิลปินได้ใช้จินตนาการมโนภาพ จำลองการใส่สีสันให้ก

"ทางช้างเผือก"
โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
911
2016-12-14

     ค่ำคืนที่ฟ้าไร้เมฆบดบัง มืดสนิทปราศจากแสง จะมองเห็นดาวดวงน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับพาดยาวข้ามขอบฟ้า กลุ่มดาวมหาศาลร้อยเรียงร่วมกันจนเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง กล่าวกันว่านั่นคือ กาแล็กซีทางช้างเผือก”  

     อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินผู้ซึ่งนำแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนามาเชื่องโยงกับความสามารถทางศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์ที่มุ่งเน้นเรื่องราวของธรรมะมาตลอดทั้งชีวิต ใฝ่ปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรอย่างลึกซึ้งด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผลงานจึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นจิตรกรรมไทย สร้างพื้นผิวของภาพให้กลายเป็นอาณาจักรดาว เส

"มโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2556"
โดย สมภพ บุตราช
1324
2016-12-14

     เมื่อกล่าวถึงภาพ "นางสงกรานต์" ก็ต้องกล่าวถึง "วันสงกรานต์" ของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเทศกาลการสาดน้ำและความสนุกสนานรื่นเริงของกลุ่มวัยหนุ่มสาวซึ่งสะท้อนการละเลยความงดงามตามแบบโบราณเกือบหมดสิ้น  แต่ในความเชื่อดั้งเดิมของประเพณีสงกรานต์นั้น "น้ำ" เป็นสัญลักษณ์แทนฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพรจากผู้ใหญ่การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับอีกทั้งยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข    

     แรงบันดาลใจสำคัญของภาพ "มโหธรเทวีนางสงกรานต์ปี 2556" นี้มาจากตำนานกำเนิดประเพณีสงกรานต์ซึ่งสะท้อนความงามและความเชื่อของบรรพชนดั้งเดิมก่อนที่ดินแดนประเทศไทยจะรวมกันเป็นปึกแผ่นเช่นดังทุกวันนี้นางมโหรธรเทวีเป็นหนึ่งในเจ็ดของธิดาท้าวกบิลพรหม มีพาหนะเป็นนกยูงรับหน้าที่มาทำพิธีอันสำคัญยิ่งในวันมหาสงกรานต์ของปีที่ตรงกับวันเสาร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝนแล้งและไฟไหม้โลกด้วยวิธีรับเศียรของบิดาของตนมิให้ตกลงสู่พื้นดิน ถ้าปีใดวันสงกร

"อรหันองค์ 8"
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
823
2016-12-14

     นก "อรหัน" องค์นี้มีแปดเต้าเชื่อว่าอยู่ในป่าหิมพานต์แดนลับแลแห่งชมพูทวีปเป็นผู้เผยให้คนได้รับรู้โลกธรรมทั้งแปดเป็นนกต่อผู้ล่อให้ส่ำสัตว์ได้เล็งเห็นปริศนาธรรมที่เชื่อมโยงถึงมรรคมีองค์แปดคำสอนแห่งบรมศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะน้อมนำมาเป็นแนวสู่การเรียนรู้ไปอีกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันพึงสะดับตรับมสติปัญญาที่จะนำมาตัดบ่วงแห่งทุกขังทั้งปวง

      ในขณะที่ยังมีลมหายใจหลายชีวิตมีดวงจิตที่ติดอยู่ในดินแดนโลกียธรรมสูงสุดที่แดนหิมพานต์สถิตย์เป็น"ธรรมคติ" ซึ่งรูปแห่งโลกียะนี้เป็นสิ่งวิจิตรเร้าจากสิปป์จินตนาการเนรมิตพิลึกพิลั่นบรรเจิดเท่าที่จิตนำพาไปเช่นอยากมีสติปัญญาเฉียบแหลมอยากมีใบหน้าและเรือนกายงดงามเร้าอารามณ์อยากเป็นผู้มีผู้ให้ที่ไม่รู้จักหมดอยากมีอิสระเสรีไปได้ในทุกๆที่รวมไปถึงอยากเป็นผู้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากวงสังสารวัฏฏ์อยากติดตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงโลกุตรธรรม

     รูปนก "อรหัน" ประติมากรรมสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์นี้สร

"ป่าร้อง"
โดย ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ)
613
2016-12-14

   " ป่าตาย...คนก็ตาย " ประโยคสั้นๆแบบตรงไปตรงมาจากศิลปินวัย 78 ทวี รัชนีกร ผู้รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งก่อเกิดเป็นอารยธรรมมากมายหลายยุคสมัย

   ในปัจจุบันเมื่อประชากรมนุษย์มากขึ้น พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ก็ถูกรุกทำลายด้วยเหตุผลต่างๆนานา ศิลปินเห็นภาพของ สืบ นาคะเสถียร กำลังอุ้มสัตว์ที่จมน้ำลอยมากับน้ำหลาก เป็นภาพติดตากระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกความหวงแหนป่าทรัพยากรธรรมชาติของผืนแผ่นดิน ข่าวสารความพยายามของนักการเมืองที่ต้องการตัดต้นไม้เพื่อสร้างเขื่อน ทำลายป่า ทำลายระบบนิเวศน์ของป่า ของสัตว์ รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงอาศัยป่า สร้างความกดดันให้ศิลปินผู้ซึ่งรักในผืนป่าไม่อาจทนต่อความกระหายยากของนักการเมืองเลวๆได้ จึงระบายความรู้สึกนั้นผ่านการสร้างสรรค์จิตรกรรมสะท้อนความเป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้ และปรารถนาให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องสำนึกรู้

     ภาพต้นไม้ที่กำลังหวีดร้องด้วยใบหน้าของผู้คนเป็นความทุกข์ของคนและป่า ซึ่งต่าก็ต้องพึ่งพิ

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×