ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"ทางช้างเผือก"
โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
866
2016-12-14

     ค่ำคืนที่ฟ้าไร้เมฆบดบัง มืดสนิทปราศจากแสง จะมองเห็นดาวดวงน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับพาดยาวข้ามขอบฟ้า กลุ่มดาวมหาศาลร้อยเรียงร่วมกันจนเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง กล่าวกันว่านั่นคือ กาแล็กซีทางช้างเผือก”  

     อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินผู้ซึ่งนำแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนามาเชื่องโยงกับความสามารถทางศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์ที่มุ่งเน้นเรื่องราวของธรรมะมาตลอดทั้งชีวิต ใฝ่ปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรอย่างลึกซึ้งด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผลงานจึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นจิตรกรรมไทย สร้างพื้นผิวของภาพให้กลายเป็นอาณาจักรดาว เส

"มโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2556"
โดย สมภพ บุตราช
1240
2016-12-14

     เมื่อกล่าวถึงภาพ "นางสงกรานต์" ก็ต้องกล่าวถึง "วันสงกรานต์" ของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเทศกาลการสาดน้ำและความสนุกสนานรื่นเริงของกลุ่มวัยหนุ่มสาวซึ่งสะท้อนการละเลยความงดงามตามแบบโบราณเกือบหมดสิ้น  แต่ในความเชื่อดั้งเดิมของประเพณีสงกรานต์นั้น "น้ำ" เป็นสัญลักษณ์แทนฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพรจากผู้ใหญ่การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับอีกทั้งยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข    

     แรงบันดาลใจสำคัญของภาพ "มโหธรเทวีนางสงกรานต์ปี 2556" นี้มาจากตำนานกำเนิดประเพณีสงกรานต์ซึ่งสะท้อนความงามและความเชื่อของบรรพชนดั้งเดิมก่อนที่ดินแดนประเทศไทยจะรวมกันเป็นปึกแผ่นเช่นดังทุกวันนี้นางมโหรธรเทวีเป็นหนึ่งในเจ็ดของธิดาท้าวกบิลพรหม มีพาหนะเป็นนกยูงรับหน้าที่มาทำพิธีอันสำคัญยิ่งในวันมหาสงกรานต์ของปีที่ตรงกับวันเสาร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝนแล้งและไฟไหม้โลกด้วยวิธีรับเศียรของบิดาของตนมิให้ตกลงสู่พื้นดิน ถ้าปีใดวันสงกร

"อรหันองค์ 8"
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
778
2016-12-14

     นก "อรหัน" องค์นี้มีแปดเต้าเชื่อว่าอยู่ในป่าหิมพานต์แดนลับแลแห่งชมพูทวีปเป็นผู้เผยให้คนได้รับรู้โลกธรรมทั้งแปดเป็นนกต่อผู้ล่อให้ส่ำสัตว์ได้เล็งเห็นปริศนาธรรมที่เชื่อมโยงถึงมรรคมีองค์แปดคำสอนแห่งบรมศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะน้อมนำมาเป็นแนวสู่การเรียนรู้ไปอีกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันพึงสะดับตรับมสติปัญญาที่จะนำมาตัดบ่วงแห่งทุกขังทั้งปวง

      ในขณะที่ยังมีลมหายใจหลายชีวิตมีดวงจิตที่ติดอยู่ในดินแดนโลกียธรรมสูงสุดที่แดนหิมพานต์สถิตย์เป็น"ธรรมคติ" ซึ่งรูปแห่งโลกียะนี้เป็นสิ่งวิจิตรเร้าจากสิปป์จินตนาการเนรมิตพิลึกพิลั่นบรรเจิดเท่าที่จิตนำพาไปเช่นอยากมีสติปัญญาเฉียบแหลมอยากมีใบหน้าและเรือนกายงดงามเร้าอารามณ์อยากเป็นผู้มีผู้ให้ที่ไม่รู้จักหมดอยากมีอิสระเสรีไปได้ในทุกๆที่รวมไปถึงอยากเป็นผู้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากวงสังสารวัฏฏ์อยากติดตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงโลกุตรธรรม

     รูปนก "อรหัน" ประติมากรรมสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์นี้สร

"ป่าร้อง"
โดย ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ)
585
2016-12-14

   " ป่าตาย...คนก็ตาย " ประโยคสั้นๆแบบตรงไปตรงมาจากศิลปินวัย 78 ทวี รัชนีกร ผู้รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งก่อเกิดเป็นอารยธรรมมากมายหลายยุคสมัย

   ในปัจจุบันเมื่อประชากรมนุษย์มากขึ้น พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ก็ถูกรุกทำลายด้วยเหตุผลต่างๆนานา ศิลปินเห็นภาพของ สืบ นาคะเสถียร กำลังอุ้มสัตว์ที่จมน้ำลอยมากับน้ำหลาก เป็นภาพติดตากระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกความหวงแหนป่าทรัพยากรธรรมชาติของผืนแผ่นดิน ข่าวสารความพยายามของนักการเมืองที่ต้องการตัดต้นไม้เพื่อสร้างเขื่อน ทำลายป่า ทำลายระบบนิเวศน์ของป่า ของสัตว์ รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงอาศัยป่า สร้างความกดดันให้ศิลปินผู้ซึ่งรักในผืนป่าไม่อาจทนต่อความกระหายยากของนักการเมืองเลวๆได้ จึงระบายความรู้สึกนั้นผ่านการสร้างสรรค์จิตรกรรมสะท้อนความเป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้ และปรารถนาให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องสำนึกรู้

     ภาพต้นไม้ที่กำลังหวีดร้องด้วยใบหน้าของผู้คนเป็นความทุกข์ของคนและป่า ซึ่งต่าก็ต้องพึ่งพิ

"หมู่บ้านสองมิติ"
โดย สมพง อดุลยสารพัน
2089
2016-12-14

     หากมนุษย์ปราศจากสมองซีกขวาที่เป็นส่วนของจินตนาการ โลกคงจืดชืดไร้สุนทรียะ ทุกสิ่งอย่างคงไร้ซึ่งการพัฒนา  ศิลปะแนวเหนือจริงก็เช่นกัน ศิลปินไม่ได้ถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างที่ตาเห็นหรือกายสัมผัส ดังนั้นจินตนาการความคิดเหนือความเป็นจริงของศิลปินก็คงไม่ต่างกับนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักตัดแต่งพันธุกรรม 
     ความเป็นเลิศทางด้านจินตนาการผนวกเข้ากับความหลงรักในธรรมชาติของ สมพง อดุลยสารพัน  ผู้ซึ่งเป็นศิลปินเซอร์เรียลิสม์ของประเทศไทย  ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความคิดมหัศจรรย์เฉกเช่นนี้ได้  ภาพหมู่บ้านสองมิติเสมือนเป็นภาษาภาพเชื่อมโยงจินตนาการฉุดผู้ดูให้เข้าไปอยู่ในอีกโลก ท่ามกลางธรรมชาติที่เหนือจริงแต่ยังมีเคล้าโครงที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริง ศิลปินเนรมิตหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสิ่งมีชีวิตอีกมากมายดำรงอาศัยอยู่ หากมองเพียงผิวเผินก็จะเห็นแค่นี้ แต่สิ่งที่ศิลปินสอดแทรกพุทธปรัชญา ที่ว่าด้วยการเกิดดับ ความไม่เที่ยงของสังขาร อาทิ ภาพของโครงกระดูกและสิ่งมีชีวิตที่ติดตามคล้ายเป็นคู่แฝด เป็นภาพกระตุ้นเตือ

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×