ART NEWS
รัชกาลที่ ๙ เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค (๒๕๐๖)
โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

   น้ำตาอันบริสุทธิ์ไหลรินอาบแก้ม เมื่อครั้นสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง รำลึกถึงพ่อผู้จากไปแสนนาน หลงเหลือไว้ซึ่งความทรงจำที่บันทึกลงบนงานศิลป์ ล้วนก่อเกิดจากความประทับใจ คำศักดิ์สิทธิ์ที่สาธิตจำฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ เป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคนานัปการ นั่นคือประโยคสั้นๆจากพ่อ "จงยิ้มรับทุกเหตุการณ์"เพราะคำบางคำสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ สาธิตจึงไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตและเส้นทางศิลปะอีกเลย 

          ครั้งในอดีตกาลบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุข หวนวันเวลาย้อนกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ท่ามกลางเมืองพระนคร ได้ก่อเกิดความตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้ให้กับปวงประชาชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร์ของพระองค์ทางสถลมารถ ผ่านกลางใจเมืองพระนคร นับได้ว่าเป็นครั้งที่ ๒ ที่พระองค์ท่านเสด็จสถลมารถ เหล่ากองทัพทหารรักษาพระองค์ทรงรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมพลีชีพด้วยความจงรักภักดี จากภาพขาว-ดำ ที่เป็นต้นกำเนิดความงามให้ศิลปินได้ใช้จินตนาการมโนภาพ จำลองการใส่สีสันให้ก

2016-12-15
898
ทางช้างเผือก
โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

     ค่ำคืนที่ฟ้าไร้เมฆบดบัง มืดสนิทปราศจากแสง จะมองเห็นดาวดวงน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับพาดยาวข้ามขอบฟ้า กลุ่มดาวมหาศาลร้อยเรียงร่วมกันจนเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง กล่าวกันว่านั่นคือ กาแล็กซีทางช้างเผือก”  

     อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินผู้ซึ่งนำแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนามาเชื่องโยงกับความสามารถทางศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์ที่มุ่งเน้นเรื่องราวของธรรมะมาตลอดทั้งชีวิต ใฝ่ปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรอย่างลึกซึ้งด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผลงานจึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นจิตรกรรมไทย สร้างพื้นผิวของภาพให้กลายเป็นอาณาจักรดาว เส

2016-12-14
1313
มโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2556
โดย สมภพ บุตราช

     เมื่อกล่าวถึงภาพ "นางสงกรานต์" ก็ต้องกล่าวถึง "วันสงกรานต์" ของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเทศกาลการสาดน้ำและความสนุกสนานรื่นเริงของกลุ่มวัยหนุ่มสาวซึ่งสะท้อนการละเลยความงดงามตามแบบโบราณเกือบหมดสิ้น  แต่ในความเชื่อดั้งเดิมของประเพณีสงกรานต์นั้น "น้ำ" เป็นสัญลักษณ์แทนฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพรจากผู้ใหญ่การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับอีกทั้งยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข    

     แรงบันดาลใจสำคัญของภาพ "มโหธรเทวีนางสงกรานต์ปี 2556" นี้มาจากตำนานกำเนิดประเพณีสงกรานต์ซึ่งสะท้อนความงามและความเชื่อของบรรพชนดั้งเดิมก่อนที่ดินแดนประเทศไทยจะรวมกันเป็นปึกแผ่นเช่นดังทุกวันนี้นางมโหรธรเทวีเป็นหนึ่งในเจ็ดของธิดาท้าวกบิลพรหม มีพาหนะเป็นนกยูงรับหน้าที่มาทำพิธีอันสำคัญยิ่งในวันมหาสงกรานต์ของปีที่ตรงกับวันเสาร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝนแล้งและไฟไหม้โลกด้วยวิธีรับเศียรของบิดาของตนมิให้ตกลงสู่พื้นดิน ถ้าปีใดวันสงกร

2016-12-14
2412
อรหันองค์ 8
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

     นก "อรหัน" องค์นี้มีแปดเต้าเชื่อว่าอยู่ในป่าหิมพานต์แดนลับแลแห่งชมพูทวีปเป็นผู้เผยให้คนได้รับรู้โลกธรรมทั้งแปดเป็นนกต่อผู้ล่อให้ส่ำสัตว์ได้เล็งเห็นปริศนาธรรมที่เชื่อมโยงถึงมรรคมีองค์แปดคำสอนแห่งบรมศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะน้อมนำมาเป็นแนวสู่การเรียนรู้ไปอีกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันพึงสะดับตรับมสติปัญญาที่จะนำมาตัดบ่วงแห่งทุกขังทั้งปวง

      ในขณะที่ยังมีลมหายใจหลายชีวิตมีดวงจิตที่ติดอยู่ในดินแดนโลกียธรรมสูงสุดที่แดนหิมพานต์สถิตย์เป็น"ธรรมคติ" ซึ่งรูปแห่งโลกียะนี้เป็นสิ่งวิจิตรเร้าจากสิปป์จินตนาการเนรมิตพิลึกพิลั่นบรรเจิดเท่าที่จิตนำพาไปเช่นอยากมีสติปัญญาเฉียบแหลมอยากมีใบหน้าและเรือนกายงดงามเร้าอารามณ์อยากเป็นผู้มีผู้ให้ที่ไม่รู้จักหมดอยากมีอิสระเสรีไปได้ในทุกๆที่รวมไปถึงอยากเป็นผู้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากวงสังสารวัฏฏ์อยากติดตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงโลกุตรธรรม

     รูปนก "อรหัน" ประติมากรรมสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์นี้สร

2016-12-14
1180
ป่าร้อง
โดย ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ)

   " ป่าตาย...คนก็ตาย " ประโยคสั้นๆแบบตรงไปตรงมาจากศิลปินวัย 78 ทวี รัชนีกร ผู้รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งก่อเกิดเป็นอารยธรรมมากมายหลายยุคสมัย

   ในปัจจุบันเมื่อประชากรมนุษย์มากขึ้น พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ก็ถูกรุกทำลายด้วยเหตุผลต่างๆนานา ศิลปินเห็นภาพของ สืบ นาคะเสถียร กำลังอุ้มสัตว์ที่จมน้ำลอยมากับน้ำหลาก เป็นภาพติดตากระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกความหวงแหนป่าทรัพยากรธรรมชาติของผืนแผ่นดิน ข่าวสารความพยายามของนักการเมืองที่ต้องการตัดต้นไม้เพื่อสร้างเขื่อน ทำลายป่า ทำลายระบบนิเวศน์ของป่า ของสัตว์ รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงอาศัยป่า สร้างความกดดันให้ศิลปินผู้ซึ่งรักในผืนป่าไม่อาจทนต่อความกระหายยากของนักการเมืองเลวๆได้ จึงระบายความรู้สึกนั้นผ่านการสร้างสรรค์จิตรกรรมสะท้อนความเป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้ และปรารถนาให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องสำนึกรู้

     ภาพต้นไม้ที่กำลังหวีดร้องด้วยใบหน้าของผู้คนเป็นความทุกข์ของคนและป่า ซึ่งต่าก็ต้องพึ่งพิ

2016-12-14
913
หมู่บ้านสองมิติ
โดย สมพง อดุลยสารพัน

     หากมนุษย์ปราศจากสมองซีกขวาที่เป็นส่วนของจินตนาการ โลกคงจืดชืดไร้สุนทรียะ ทุกสิ่งอย่างคงไร้ซึ่งการพัฒนา  ศิลปะแนวเหนือจริงก็เช่นกัน ศิลปินไม่ได้ถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างที่ตาเห็นหรือกายสัมผัส ดังนั้นจินตนาการความคิดเหนือความเป็นจริงของศิลปินก็คงไม่ต่างกับนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักตัดแต่งพันธุกรรม 
     ความเป็นเลิศทางด้านจินตนาการผนวกเข้ากับความหลงรักในธรรมชาติของ สมพง อดุลยสารพัน  ผู้ซึ่งเป็นศิลปินเซอร์เรียลิสม์ของประเทศไทย  ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความคิดมหัศจรรย์เฉกเช่นนี้ได้  ภาพหมู่บ้านสองมิติเสมือนเป็นภาษาภาพเชื่อมโยงจินตนาการฉุดผู้ดูให้เข้าไปอยู่ในอีกโลก ท่ามกลางธรรมชาติที่เหนือจริงแต่ยังมีเคล้าโครงที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริง ศิลปินเนรมิตหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสิ่งมีชีวิตอีกมากมายดำรงอาศัยอยู่ หากมองเพียงผิวเผินก็จะเห็นแค่นี้ แต่สิ่งที่ศิลปินสอดแทรกพุทธปรัชญา ที่ว่าด้วยการเกิดดับ ความไม่เที่ยงของสังขาร อาทิ ภาพของโครงกระดูกและสิ่งมีชีวิตที่ติดตามคล้ายเป็นคู่แฝด เป็นภาพกระตุ้นเตือ

2016-12-14
2558
นางผมหอม
โดย สุภร พรินทรากุล

     จากนิทานพื้นบ้านเรื่องราวนางผมหอมกลับกลายมาเป็นภาพวาดอันทรงคุณค่า ด้วยเทคนิคการเขียนภาพแนวเหมือนจริง (Realistic) ในรูปคติความคิดของศิลปิน ที่สะกดทุกสายตาให้จ้องมองนางผมหอมในอากัปกิริยาของนาง ขณะกำลังสางผม ศิลปินเนรมิตความงามราวกับมีชีวิตจริงด้วยปลายพู่กัน

     สุภร พรินทรากุล ศิลปินชาวจังหวัดแพร่ บรรจงแต่งแต้มผ้าใบอันว่างเปล่า ให้เป็นภาพหญิงงาม งาช้างโค้งงามสง่านั้นเป็นนัยยะที่ศิลปินแฝงไว้ให้ผูกเรื่องกับตำนานนางผมหอม  รายละเอียดอันละเมียดละไมของชายผ้าที่มีเส้นไหมห้อยชายลงมาพาดบนตั่งเสมือนจริงราวกับว่า ถ้าเมื่อมีลมพัดผ่านชายผ้าก็จะปลิวไสว แม้แต่เครื่องประดับชิ้นเล็กที่ถอดวางด้านข้างก็ถูกเก็บรายละเอียดระยิบระยับอย่างสมจริง ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าโฉมงาม "นางผมหอม" สามารถทำให้ศิลปินสร้างมโนภาพความงามและถ่ายทอดเป็นงานศิลป์ได้อย่างวิจิตรและงดงาม สมเป็นสตรีในตำนาน

     นิทานพื้นบ้านโบราณที่มีมาช้านานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา “แสนคำ” พระราชาแห่งเมืองวาปี และพระมเหสี “คำแมน” ทั้งสองพ

2016-12-14
3807
ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ
โดย ชัยรัตน์ แสงทอง

     หากย้อนกลับไปราวๆกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะแนวสัจนิยม (Realism) ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพความเป็นจริงที่เป็นประสบการณ์จริงของมนุษย์ สายตาที่มองเห็นส่งภาพมายังประสาทรับสัมผัสกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการแสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งสามารถบอกเล่าความจริงของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ปรากฏในสังคม สิ่งเหล่านี้มักไม่ใช่ความสวยงามสมบูรณ์นัก แต่เป็นความงามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
     บนภาพพื้นหลังอันขาวบริสุทธิ์ มีเพียงร่องรอยแห่งกาลเวลาของหญิงชราไร้เครื่องนุ่งห่มกาย ทอดสายตามองมายังโครงกระดูกที่อุ้มประครอง แฝงนัยยะของสังขารบ่งชี้ให้ประจักษ์ถึงความจริงที่ว่า ท้ายที่สุดของชีวิตนั้น แม้ทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวก็มิอาจนำติดตัวไปได้  ชัยรัตน์ แสงทอง ศิลปินผสมสีตามสายตาที่รับรู้จริงถ่ายทอดความจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่ตาเห็น ปราศจากการปรุงแต่ง บรรจงแต่งแต้มรอยเหี่ยวย่นของเนื้อที่ห่อหุ้มกระดูกซึ่งแปรเปลี่ยนสภาพตามช่วงอายุ สะท้อนหลักธรรมคุ้นหูที่ว่า “สังขารไม่เ

2016-12-14
2130
ลิลลี่ซ่อนกลิ่น
โดย จรูญ  บุญสวน

     ทุ่งลิลลี่บานสะพรั่งเผยให้เห็นเกสรนับร้อยนับพันดอก อัดแน่นความขาวบริสุทธิ์กระจายเต็มพื้นที่ ดอกบางดอกคอยเวลาที่จะผลิบาน ด้านหลังนั้นมีซ่อนกลิ่นชูช่อไสว ดอกไม้ผู้เสียสละเก็บซ่อนกลิ่นไม่บริสุทธิ์ไว้แต่เพียงผู้เดียว จรูญ บุญสวน เสกสร้างสีเลียนสีพรรณพฤกษาอย่างละเมียดละไม  เพียงผู้ใดได้จ้องมองดั่งได้รับพลังความสดชื่นจากธรรมชาติปะทะประสาทรับสัมผัสเข้าอย่างจัง
      ด้วยมนต์เสน่ห์สีขาวจากดอกลิลลี่และดอกซ่อนกลิ่นประกายระยิบระยับไปทั่วทั้งทุ่ง ศิลปินไม่เพียงใช้สีขาวเพียงสีเดียวเท่านั้น จะผสมสีใกล้เคียงก่อมวลสร้างน้ำหนักสีจนเป็นสีขาวที่สมบูรณ์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการรองพื้นผืนผ้าใบด้วยสีเหลืองก่อนเสมอเป็นกลวิธีเฉพาะ สีเหลืองนั้นทำให้สีที่ระบายทับลงมาดูเจิดจ้าเปล่งประกาย เนื้อสีบางๆที่ทับซ้อนกันบนผืนผ้าใบขนาด 1.25 x 3 เมตร ในการเขียนดอกไม้ต้องมองจากแบบจริงคือสิ่งสำคัญ พาใจและดวงตาเพ่งมองรูปทรงและสีที่ธรรมชาติแต่งแต้ม ขัดเกลาขึ้น ใครต่อใครต่างยกย่องว่าผลงานจรูญคืองานอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) ทว่าอิมเพรสชั่นนิสม์คือการวาดภาพ

2016-12-14
1573
คู่รัก
โดย ช่วง มูลพินิจ

     คู่รัก บุคคลที่ใครต่อใครตามหา พบเจอ ผูกพันกันเป็นนิรันดร์ หรืออาจจากไปตลอดกาล  เพียงเพื่อมีความทรงจำที่ดีหลงเหลือไว้จดจำ หากโหยหาจนมากไปก็เจ็บ หากอยู่เดียวดายความเหงาก็เข้ามาครอบงำจิตใจ นอกเสียจากความรักครั้งนี้คือพรหมลิขิตกำหนดให้เรามาคู่กันในภพภูมินี้ 

     มนต์เสน่ห์ของบรรยากาศสีเหลืองนวลพาท่องไปในดงพงไพรสีทองอร่าม ช่วง มูลพินิจ ศิลปินผู้ซึ่งมีลายเส้นละเมียดละไม อ่อนช้อย และมีจิตวิญญาณความเป็นไทยแทรกอยู่ในทุกอนูของลายเส้น เรื่องราวชายหนุ่มกับหญิงสาวพลอดรักกันท่ามกลางสักขีพยาน ร่ายล้อมด้วยหญิงสาวทรวดทรงงดงามเกือบกลืนหายไปกับแก่นไม้ ลายไทยที่ก่อร่างสร้างจาก

2016-12-14
1753
ทางของพ่อ
โดย เอกชัย ลวดสูงเนิน

 “ละแล้วซึ่งความโศกแล้วนำมาซึ่งความสุข” คำจำกัดความของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสต์ เอกชัย ลวดสูงเนิน แฝงหลักธรรมไว้ในภาพวาดดอกลั่นทม ท่านอังคาร กัลยาณพงษ์ นักกวีเอกกล่าวถึงความเป็นมาของต้นลั่นทมไว้ว่าแท้จริงนั้นมาจากคำว่า “ลานธม” ชาวเขมรนั้นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการนำดอกลั่นทมนี้ว่างไว้ที่ลานหิน จึงเป็นที่มาของดอกลานธม มีความหมายถึงการเคาร

2016-12-14
1359
เมืองกรุง
โดย เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ)

     ศิลปะนามธรรมถ่ายทอดทัศนคติทางด้านจิตใจ ปลดปล่อยออกมาโดยปราศจากรูปทรงที่สมจริง อิสระไปตามจินตนากรและความรู้สึก ใครอีกหลายคนต่างสงสัยไม่เข้าใจและหาเหตุผลให้งานนามธรรม แค่เพียงจิตเราพาไปแตะกับสิ่งใดในผลงานนามธรรม รู้สึกได้ถึงอะไรโดยไม่ต้องหาเหตุผลหรือคาอธิบาย ทุกคนล้วนมีความนึกคิด มีความรู้สึกและสร้างจินตนาการมโนภาพตามความรู้สึกแรกตามประสบการณ์พื้นฐานของแต่ละบุคคล การตีความศิลปะที่แตกต่างกันจึงไม่ผิดแปลก ด้วยเหตุนี้เองศิลปะจึงไม่จากัดความคิด เป็นอิสระจากการตีความ ศิลปะก็เป็นเช่นนั้นเอง

     เดชา วราชุน ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวนามธรรม เดินทางบันทึกเรื่องราวที่รายล้อมรอบตัว ยึดนาความรู้และคัดสรรประสบการณ์ความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่บ่มเพาะจนตกผลึก มาปลดปล่อยลงในงานศิลปะ ตัดทอนจนเหลือเพียงแก่นแท้ของสิ่งที่ได้รับบันดาลใจมา รูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นจึงเรียบง่ายเฉกเช่นวีถีชีวิตที่เรียบง่ายของท่าน ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อโลกถูกครอบคลุมไปด้วยวัตถุนิยม ศิลปินท่านนี้จึงนาวัตถุซึ่งแสดงถึงความเป็นปัจจุบันเข้ามาแสดงออกในผลงานนามธรรม ในรูปแบ

2016-12-14
590
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
781
คูถปาณกชาดก
820
มาตุโปสกชาดก
909
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
734
ประตูเปลี่ยนชีวิต
712
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
775
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×