ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"จักรวาล"
โดย ประเทือง เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติ)
24
2017-04-11

     จักรวาล กว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยดวงดาวมากมาย ฉายประกายและโคจรห้วงแรงโน้มถ่วงของแต่ละหมู่ดวงดาวในจักรวาลเช่นเดียวกับโลกที่ยังคงหมุนเวียน และทุกสรรพสิ่งนั้นเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พระอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ส่องแสง สลับเวลากับพระจันทร์ มิพร่ำบ่นทุกชั่วคืนวัน
     ตัวเรานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ที่ขยับเคลื่อนไหวบนจักรวาล เสียงฮึมเพลงคลาสสิคดังกระหึ่มกึกก้อง เปล่งเสียงออกจากลำคอ ประเทือง เอมเจริญ บรรเลงไปพร้อมจังหวะการเคลื่อนไหวของฝีแปรง เป็นปรากฏการณ์ความงามของธรรมชาติผงาดลงสู่ผืนผ้าใบตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่ถูกบันทึกไว้ในริ้วรอยหยักของสมอง ริ้วของแสงฉายส่องชัดเจนเป็นประกาย ฉายลำแสงส่องให้เป็นสัจธรรม ความสุขความทุกข์นั้นเวียนวนหมุนไปตามผลของการกระทำ แสงที่ส่องผ่านลงมาให้มนุษย์ได้รับไออุ่นชโลมกาย รับพลังจากธรรมชาติที่ส่งต่อมาสู่โลกและพลังงานต่อมนุษย์ ศิลปินเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเอง เรียนรู้ธรรมชาติและรวบรวมพลังที่ได้จากธรรมชาติ จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นไปในรูปแบบของตน การใช้สีสร้างริ้วของแสงจึงกลายเป

"นางนกเงือก"
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
283
2017-04-10

  เมื่อเอ่ยถึงความรัก มนุษย์ล้วนไขว่คว้าหาความรักที่มั่นคงยั่งยืน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “นางนกเงือก” ท่านปั้นเนรมิตก้อนดินให้กลายเป็นงานศิลปะที่สะท้อนคุณค่าแห่งความรัก เป็นผลงานกลั่นกรองจากจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดในด้านการผสมรูปทรงต่างๆรวมเข้าไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถือเป็นความขัดแย้งแปลกตาที่ลงตัว

     นกเงือกเป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ผืนป่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ในประเทศไทยนั้นเป็นถิ่นอาศัยของนกเงือก 13 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ นกกก (Great hornbill) สัญชาตญาณการครองคู่ของนกชนิดนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก นกเงือกจะอยู่ครองคู่และดูแลกันจนตัวใดตัวหนึ่งตายจากกันไป ในขณะที่มนุษย์ดาเนินชีวิตด้วยกิเลส ตัณหา ราคะ สิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในความรักใคร่ จากเรื่องราวที่กล่าวมานั้น เป็นต้นเหตุจุดชนวนความคิด ก่อเกิดผลสะเทือนใจให้กับศิลปิน ว่าด้วยเรื่องราวความรักอันไม่จีรังยั่งยืนของมนุษย์ ถูกรวมบันทึกลงในผลงานประติมากรรม “นางนกเงือก” ประติมากรรมสาริดขนาดใหญ่ อนุสาวรีย์แห่งร

"กามา"
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
51
2017-04-10

     หากได้ยินความต่างๆนานาถึงโลกียธรรม ธรรมแห่งผู้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง  ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแต่ยังยึดอยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราครอบครองเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายที่เราควบคุมได้ ก็มิใช่ของเราที่แท้จริง ทุกสิ่งเกิดและดับสิ้นไปเป็นธุลี บนโลกนี้จึงมีไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ ดั่งคำพระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่มีสิ่งใดเที่ยง สังขารก็เช่นกัน  การไม่ยึดติด ไม่ครอบครอง ไม่ผูกพันจะทำให้เราไม่ตกในห้วงของความทุกข์

     ประติมากรรมสำริดชิ้นใหญ่มหึมา ร่างกำยำดั่งอสูรกายแห่งกามภพ โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ แสดงออกถึงสัญชาติญาณมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสมบูรณ์ให้ชีวิต ล้วนแสวงหาไขว่คว้าทุกสิ่งอันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ  กายและจิตของมนุษย์จึงถูกครอบงำไปด้วย กิเลส ตัณหา ราคะ ความอยากได้อยากมีที่ไร้ขอบเขต กามามีใบหน้าเป็นมนุษย์ รูปพรรณสง่างดงาม มีปัญญาเฉียบแหลมเฉกเช่นก้นหอยที่แหลมคมอยู่ด้านบนศีรษะ ปทุมชูก้านเบ่งบานสวยงาม แทนสัญลักษณ์แห่งการเคารพบูชา เพียบพร้อมด้วยปีกทรงพลังอำนาจแห่งการโบยบินอย่างอิสรเสรี ปลายหาง

"ความมืด"
โดย วีระศักดิ์ สัสดี
36
2017-03-24

     พิธีกรรมความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาแต่โบราณ ว่าด้วยเรื่องภูตผีวิญญาณ ก่อเกิดพิธีกรรมต่างๆนานา กราบไหว้ถวายเครื่องบูชา เรียกพิธีการเหล่านี้ว่าการนับถือผี แม้วิญญาณจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้วัดได้ แต่ในทางจิตสัมผัสที่มีสามารถรู้สึกถึงพลังอำนาจจากอีกภพภูมิหนึ่งยังคงเป็นความเชื่อกันอยู่มาก ความเชื่อและแรงแห่งความศรัทธาเรื่องการไหว้ผีนี้เอง ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนภูมิภาคเอเชีย

     พลังความเชื่อก่อเกิดแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินล้านนา ผู้คนชีวิตคลุกคลีกับธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเกรงกลัวต่อภัยธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำการไหว้ผี เมื่อวิญญาณบรรพบุรุษล่วงลับไป ผีปู่ย่าท่านจะคอยวนเวียนดลบันดาลสุขปกปักรักษาลูกหลานจากภัยอันตรายใดๆ พิธีการไหว้บูชาปู่แสะย่าแสะซึ่งเป็นวัฒนธรรมการไหว้ผีที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นกัน หรือที่เรียกกันว่าประเพณีเลี้ยงดง มีลักษณะเด่นของพิธีนี้คือการล้มควายทั้งตัวเป็นเครื่องถวายบูชาแด่ผีปู่ย่า วีระศักดิ์ สัสดี ศิลปินชาวลำพูน ผู้ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นวิถีชนบทไ

"ปากเกร็ด"
โดย สมวงศ์ ทัพพรัตน์
714
2016-12-15

     สายน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเกาะเกร็ด เป็นสถานที่ที่คนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ ใช้ชีวิตถ้อยทีถ้อยอาศัยผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มายาวนาน ใช้ทั้งบริโภค และอุปโภคเพื่อดำรงชีวิต และภายใต้ผืนน้ำนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย

     การออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้พบเจอทั้งความเงียบสงบ ความวุ่นวายโกลาหล  ศิลปินแต่ละท่านจะมีทัศนคติในการเลือกมุมมองที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ตนปรารถนาออกมาแตกต่างกันไป สมวงศ์ ทัพพรัตน์ เลือกที่จะปล่อยใจให้ลื่นไหลไปกับการขีดเขียนเรื่องราวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มุมมองวิถีชีวิตชนบทแบบเรียบง่าย ทว่าด้วยชั้นเชิงการทับซ้อนของสีอย่างนุ่มนวลคล้ายๆหมอกบางๆ ราวกับว่าอยู่ในห้วงความฝัน  รู้สึกและสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ พลังสีเบาบางคล้ายจะจางหายไป สร้างความสงบและทำให้รู้สึกเกิดความปิติสุข บรรยากาศที่ตลบอบอวนด้วยลม พัดธงชาติไทยปลิวไสว เรือโดยสารที่แล่นบนผิวน้ำ หอบหิ้วชีวิตผู้คนข้ามไปอีกฝากหนึ่ง มองไกลออกไปเห็นบ้านทรงไทยริมน้ำใน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×