กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวถั่วลิสงพันธุ์ "ขอนแก่น 9" เมล็ดโต น้ำหนักดี ใช้น้ำน้อย เหมาะเป็นพืชทดแทน นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง โดยมีพื้นที่ปลูกสำคัญอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลผลิตถั่วลิสงใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ต้นใช้เลี้ยงสัตว์และปรับปรุงบำรุงดิน ในประเทศไทยนิยมใช้ถั่วลิสงเพื่อบริโภคโดยตรงหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกลุ่มถั่วลิสงใช้เมล็ดนี้จัดกลุ่มตามขนาดเมล็ดคือ กลุ่มเมล็ดโต มีน้ำหนัก 100 เมล็ดมากกว่า 60 กรัมพันธุ์มาตรฐานในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขอนแก่น 6 กลุ่มเมล็ดปานกลางมีน้ำหนัก 100 เมล็ด 35 -60 กรัม พันธุ์มาตรฐานในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 โดยในกลุ่มที่มีขนาดเมล็ดปานกลางเกษตรกรต้องการพันธุ์ที่มีฝักและเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเหมาะกับการบริโภค ซึ่งพันธุ์มาตรฐานที่นิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์ไทนาน 9 และพันธุ์ขอนแก่น 5
จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ที่เราต้องเผชิญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแถบขั้วโลก ที่ก้อนน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็ง ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลสู่ทั่วโลกทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทุกทวีป สัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศน์เปลี่ยน ยุโรปใต้ ภูมิประเทศกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียง เกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ และปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้ำแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายหมด และล่าสุดที่สร้างความสูญเสีย และคร่าชีวิตสัตว์ป่าไปกว่า 500 ล้านตัว กับเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลีย ที่กินพื้นที่ไปกว่า 4.8 หมื่น ตร.กม. หรือกว่า 30 ล้านไร่
20 มกราคม 2563
68
ราคารับซื้อ วันที่ 21 ม.ค. 2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 21 ม.ค. 2563
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดใหญ่
650.00
บาท/กก.
50.00
หูฉลาม
ขนาด 9-10 นิ้ว
16,500.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
350.00
บาท/กก.
30.00
ผลไม้
แอปเปิ้ลแดง
40.00
บาท/ลูก
0.00
เห็ด
เห็ดหลินจือ
380.00
บาท/กก.
30.00
เนื้อสัตว์
เป็ด ทั้งตัว
160.00
บาท/กก.
15.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-34°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×