ราคารับซื้อ วันที่ 21 ต.ค. 2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
150.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
150.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
150.00
บาท/กก.
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
150.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
150.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 21 ต.ค. 2562
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง)
ขนาด 19-20 ตัว/กก.
260.00
บาท/กก.
40.00
ปลานิล
ขนาด 1 ตัว/กก.
45.00
บาท/กก.
5.00
หอยแมลงภู่
ขนาดใหญ่
43.00
บาท/กก.
0.00
ปลาเก๋าแดงส้ม
ขนาด 3-4 กก./ตัว
550.00
บาท/กก.
0.00
ปลายี่สก
ขนาด 1 ตัว/กก.
20.00
บาท/กก.
0.00
ปลาช่อน
ขนาด 1 ตัว/กก.
125.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×