ราคารับซื้อ วันที่ 15 ม.ค. 2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 15 ม.ค. 2564
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มะลิ
บ้าน
2,000.00
บาท/ลิตร
200.00
คริสแซนติมั่ม (ดอกมัม)
มัมสไปเดอร์สีขาว
160.00
บาท/มัด
0.00
กล้วยไม้
ขาวสนาน
70.00
บาท/มัด
0.00
สแตติส ( Statice )
สีบานเย็น
100.00
บาท/มัด
0.00
มัมไทย
มัมโมนาสีขาว
90.00
บาท/มัด
0.00
กล้วยไม้
กระทิงแดง
70.00
บาท/มัด
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-29°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
15-25°C
ชลบุรี
19-27°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-29°C