เกษตรทั่วไทย
| ไฮไลท์เกษตร
| คลิปเกษตร
| ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ วันที่ 21 ส.ค. 2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
160.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
160.00
บาท/กก.
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
160.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 21 ส.ค. 2562
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปลาหมอ
ขนาด 5-7 ตัว/กก.
63.00
บาท/กก.
0.00
ปลาเก๋าดอกแดง
ขนาด 10-12 กก./ตัว
300.00
บาท/กก.
0.00
ปลาทรายแดง
ขนาด 7-8 ตัว/กก.
50.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาด 4 ตัว/กก.
1,000.00
บาท/กก.
50.00
ปลาน้ำดอกไม้
ขนาด 4-5 กก./ตัว
60.00
บาท/กก.
0.00
ปูแดง
ขนาด 2-3 ตัว/กก.
230.00
บาท/กก.
0.00
| เกษตรกรต้นแบบ
| ข่าวเกษตร
| InfoGraphic
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×