โรงงานแปรรูปผลไม้ส่งออกกระอัก เหตุภัยแล้งเสี่ยงทำวัตถุดิบขาดแคลน ดันราคารับซื้อสูง ต้นทุนพุ่ง กระทบแข่งขัน สับปะรดขยับ 12 บาทต่อกก. มะพร้าว 19-20 บาทต่อผล ขณะข้าวโพดอ่อน แห้ว หน่อไม้ ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ซัพพลายขาดแคลน สถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรง ประชาชนเสี่ยงขาดน้ำกินน้ำใช้ในหลายพื้นที่ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานข้อมูลล่าสุด (4 ก.พ. 63) พบความเสียหายแล้วใน 31 จังหวัด ด้านพืชเสียหายสิ้นเชิง 2.03 ล้านไร่ เป็นข้าวมากสุด 1.77 ล้านไร่ พืชไร่ 2.1 แสนไร่ พืชสวนและอื่นๆ 6,624 ไร่ ทั้งนี้โรงงานแปรรูปผลไม้ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศ เริ่มได้รับผลกระทบที่ชัดเจนจากภัยแล้งมากขึ้น
ราคารับซื้อ วันที่ 24 ก.พ. 2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
90.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 24 ก.พ. 2563
ตลาดบางกะปิ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
สับปะรด
ปัตตาเวีย
30.00
บาท/ผล
3.00
ไข่ไก่
เบอร์ 1
38.00
บาท/10ฟอง
0.00
กล้วย
กล้วยหอมทอง
60.00
บาท/หวี
0.00
ส้ม
เขียวหวาน
35.00
บาท/กก.
5.00
ปลาทับทิม
ขนาดกลาง
130.00
บาท/กก.
10.00
ผักคะน้า
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-35°C
เชียงใหม่
19-33°C
นครราชสีมา
17-35°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×