เกษตรทั่วไทย
| ไฮไลท์เกษตร
| คลิปเกษตร
| ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ วันที่ 19 ก.ค. 2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
160.00
บาท/กก.
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 19 ก.ค. 2562
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หมู
สันใน
210.00
บาท/กก.
10.00
กุ้งแห้ง
ขนาดใหญ่
1,300.00
บาท/กก.
0.00
ผักคะน้า
65.00
บาท/กก.
0.00
กุ้ง
กุ้งก้ามกราม
650.00
บาท/กก.
0.00
วัว
สะโพกโคขุน
350.00
บาท/กก.
0.00
ทับทิม
350.00
บาท/กก.
0.00
| เกษตรกรต้นแบบ
| ข่าวเกษตร
| InfoGraphic
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×