รายชื่อบล็อกเกอร์
สุริยา นามวงษ์
พลวิทย์ โอภาพันธุ์
บทความพิเศษ
สุริยา นามวงษ์
"ศิลปะทำให้เรารู้คุณค่าของการมีชีวิต"
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙
โดย สุริยา นามวงษ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ที่ทรงพระสรวลของในหลวง ทำให้เราเข้าใจว่าท่านทรงมีพระเกษมสำราญ แต่ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เท่านั้น พระองค์ทรงกังวลในพระราชหฤทัยอยู่ตลอดเวลาว่าผสกนิกรของท่านจะมีความเป็นอยู่อย่างไร ดังเช่นแสดงในภาพ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” จะเห็นสายพระเนตรที่ทรงครุ่นคิดถึงพระราชกรณียกิจที่จะต้องดูแลประชาชนของพระองค์ เพื่อปัดเป่าความทุกข์และบำรุงสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน เพื่อผสกนิกรของพระองค์ท่าน
20 มิถุนายน 2559

          สีสันและท่าทีของฝีแปรงที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมนั้น ทำให้ทราบถึงบริบทของสังคมในยุคนั้นว่าเป็นไปในทิศทางใด เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของจิตรกรรมแนวอิมเพลสชั่นนิสม์ มนุษย์ในสมัยนั้นต้องการหลุดพ้นจากกรอบของสังคม โดยมุ่งแสวงหาความเป็นปัจเจกภาพมากขึ้น และ ณ ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะไทยก็เป็นกระจกบานใหญ่ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยว่า เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคม


          เฉกเช่นผลงานของ สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยผสานแนวทางการสร้างสรรค์ในแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ แนวเอกเพรสชั่นนิสม์ และ แนวโฟวิสม์ เข้าไว้ด้วยกัน เรื่องราวในผลงานส่วนใหญ่กล่าวถึงสภาวะรอบด้านของศิลปิน ทุกครั้งที่ศิลปินไปท่องเที่ยวก็จะติดผ้าใบและอุปกรณ์วาดภาพไปด้วย สิ่งเร้าจากสถานที่ที่ศิลปินไป เช่น สภาพอากาศในช่วงเวลาขณะที่มีเมฆฝน  แสงแดดที่ทอดผ่านช่องว่างของกิ่งก้านของต้นไม้กระทบสู่พื้นทำให้เกิดแสงและเงาบนพื้นดิน ก่อให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานหลายชิ้นด้วยกัน  อาทิ ผลงานชุด “เยาวราช” จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายเต็มไปหมดทั้งภาพ แต่ความงามก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยสีสันและมุมมองอันลึกซึ้งแยบยล มีแสงตกกระทบพื้น ทำให้ทราบว่ามนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ต่างก็ไม่พ้นอำนาจของธรรมชาติที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ทุกที่ เป็นการนำเสนอสีสันและชีวิตชีวาของคนในสังคมเมือง เป็นความงามที่เกิดขึ้นในวิถีชุมชนเล็กท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหญ่

          ผลงานส่วนใหญ่แสดงสุนทรียภาพด้วยสีสัน ทีแปรง จังหวะอันเร้าอารมณ์ และอิสรภาพที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคงจะไม่มีภาพชุดไหนที่จะเป็นจุดสนใจได้เท่ากับชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “จิตรกรรมสีน้ำมันที่ศิลปินใช้ฝีแปรงสร้างความสะเทือนให้เกิดขึ้นบนผืนผ้าใบ โดยทิ้งทีพู่กันไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ศิลปินกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ผมใช้เส้นสีหลายๆสีวาดพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อให้ประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข”

 


         หลายท่านคงได้เห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ทรงพระสรวลของในหลวงของเราบ่อยครั้ง จนทำให้เราเข้าใจว่าท่านทรงมีพระเกษมสำราญ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เท่านั้น พระองค์ทรงกังวลในพระราชหฤทัยอยู่ตลอดเวลาว่า ผสกนิกรของท่านจะมีความเป็นอยู่อย่างไร ดังเช่นแสดงในภาพ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” จะเห็นสายพระเนตรที่ทรงครุ่นคิดถึงพระราชกรณียกิจที่จะต้องดูแลประชาชนของพระองค์ เพื่อปัดเป่าความทุกข์และบำรุงสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×